89% hợp tác xã chuyển đổi theo luật

Lâm Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo kết quả rà soát, đánh giá đăng ký lại hợp tác xã (HTX) theo Luật HTX 2012, trên địa bàn TP Hà Nội có 1.318 HTX đã thực hiện tổ chức lại, đạt 89% tổng số HTX. Trong đó, có 886 HTX nông nghiệp, 432 HTX phi nông nghiệp.

Tính đến hết tháng 6/2017, báo cáo của quận, huyện, thị xã và sở ngành liên quan cho thấy, chưa có HTX nào thực hiện đăng ký chuyển đổi sang loại hình khác. Trên địa bàn TP hiện nay có 281 HTX ngừng hoạt động, tồn tại danh nghĩa, chờ giải thể do không đủ điều kiện thực hiện tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012.
 Mô hình nhãn chín muộn của HTX Đại Thành, huyện Quốc Oai.
Bên cạnh đó, việc thực hiện thủ tục giải thể, xóa tên HTX của quận, huyện, thị xã còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do công tác đối chiếu xác định nợ, chứng từ sổ sách của HTX không rõ ràng, tồn đọng về công nợ, tài sản của HTX nhiều năm chưa được giải quyết... Từ năm 2013 đến nay đã giải thể, xóa tên 87 HTX theo quy định thuộc quận, huyện: Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Sóc Sơn, Mỹ Đức, Sơn Tây, Đông Anh, Chương Mỹ, Ứng Hòa... Trong thời gian tới, còn 53 HTX đã ngừng hoạt động, trong đó, có 48 HTX dịch vụ nông nghiệp quy mô thôn tại 5 huyện đang hoàn thiện hồ sơ để giải thể tự nguyện.

Nhìn chung, các HTX đã tổ chức lại hoạt động và đang hoạt động theo Luật HTX năm 2012 trên địa bàn TP Hà Nội cơ bản đúng pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, các HTX nông nghiệp quy mô toàn xã phần lớn là các HTX dịch vụ để phục vụ sản xuất nông nghiệp của các thành viên nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Trong khi đó, các HTX còn lại hoạt động với quy mô nhỏ, phương thức canh tác truyền thống, công nghệ sản xuất lạc hậu, các sản phẩm đầu ra chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường, giá cả không ổn định nên hiệu quả kinh doanh hiện đạt thấp...