9 sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm quốc gia

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

 Có 9 sản phẩm thuộc Danh mục này, trong đó có 6 sản phẩm chính thức và 3 sản phẩm dự bị.

6 sản phẩm chính thức gồm:
 
Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao
 
Sản phẩm thiết bị siêu trường, siêu trọng
 
Sản phẩm bảo đảm an ninh, an toàn mạng thông tin
 
Sản phẩm động cơ sử dụng cho phương tiện giao thông vận tải
 
Sản phẩm vắc-xin phòng bệnh cho người và vật nuôi của Việt Nam
 
Sản phẩm phục vụ an ninh quốc phòng.

3 sản phẩm dự bị gồm:
 
Sản phẩm cá da trơn Việt Nam chất lượng cao và các sản phẩm chế biến từ cá da trơn
 
Sản phẩm nấm ăn và nấm dược liệu
 
Sản phẩm vi mạch điện tử.