9 tháng, tăng trưởng cho vay của BIDV đạt gần 8,6%

Anh Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019, tính đến ngày 30/9/2019, hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đảm bảo an toàn, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch quý III.

 

Cụ thể, tổng tài sản đạt hơn 1,425 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 8,6% so với cuối năm 2018. Tiền gửi khách hàng tại BIDV đạt hơn 1,084 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 9,6% so với cuối năm 2018, với tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn khoảng 85%. Dư nợ cho vay đạt hơn 1,073 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 8,6% so với cuối năm 2018, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 63%.

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV trong 9 tháng năm 2019 đạt hơn 7.028 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế trong quý III đạt hơn 2.319 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần đạt 26.397 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần trong quý III đạt hơn 8.751 tỷ đồng.

Trong 9 tháng qua, BIDV nỗ lực thực hiện đồng bộ các biện pháp xử lý, kiểm soát chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu theo tinh thần của Nghị quyết số 42 và lộ trình tại phương án cơ cấu lại BIDV.

Nhằm hỗ trợ nền kinh tế, BIDV đã 2 lần giảm mức trần lãi suất cho vay đối với nhómđối tượngkhách hàng ưu tiên theo quy định của NHNN. BIDV đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ phát triển khách hàng như tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến thủ tục, quy trình hướng đến khách hàng; xúc tiến các biện pháp nâng cao năng lực tài chính; tiếp tục kiện toàn thể chế hoạt động gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; từng bước thực hiện số hóa hoạt động ngân hàng trong toàn hệ thống, đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tăng cường kiểm tra giám sát và chú trọng công tác quản trị rủi ro trong hoạt động...

Trong 3 tháng cuối năm 2019, BIDV tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh doanh cả năm 2019 theo định hướng hiệu quả - an toàn - bền vững.