DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID

90% hồ sơ tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công TP Hà Nội được giải quyết đúng hạn

Việt An
04-10-2021 15:36
Kinhtedothi – 9 tháng qua, UBND TP Hà Nội tiếp nhận 1,4 triệu hồ sơ trên Cổng dịch vụ công thành phố; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 90%.
Tin liên quan
UBND TP Hà Nội vừa có Báo cáo số 268/BC-UBND về công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2021 của TP.
 Làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Thanh Hải. 
Theo đó, 9 tháng qua, UBND TP đã ban hành 21 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, NN&PTNT, thanh tra, công thương, giao thông - vận tải, văn hóa - thể thao, nội vụ, khoa học - công nghệ, lao động - thương binh và xã hội, ngoại vụ. Trong đó, công bố 533 danh mục thủ tục hành chính, thay thế 14 thủ tục, bãi bỏ 429 thủ tục. Số lượng hồ sơ tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công thành phố đạt trên 1,4 triệu hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 90%.
Thành phố đã tích hợp ứng dụng biên lai điện tử, dịch vụ bưu chính công ích trên hệ thống. Đồng thời, bảo đảm 100% thủ tục hành chính của thành phố đều được thực hiện tại bộ phận “một cửa”; 100% quyết định công bố thủ tục hành chính sau khi ban hành đã được công khai theo quy định trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và các hình thức khác theo quy định…
3 tháng cuối năm 2021, UBND TP tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính. Trong đó, tập trung vào việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong công tác này gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của thành phố; thực hiện rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô để khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển, phù hợp với đặc thù của Hà Nội; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; xây dựng quy chế liên thông và công bố, công khai những quy định các thủ tục hành chính.