95% thuốc BVTV lạc hậu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ NN&PTNT vừa tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo Thông tư quản lý thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) thay thế Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT.

 Theo Cục BVTV, hiện có khoảng 4.000 tên thương mại nằm trong danh mục thuốc BVTV. Song, điều đáng nói là khoảng 95% loại có tên trong danh mục không được sử dụng nữa. Cùng với đó, trong cơ cấu thuốc BVTV của nước ta, các loại thuốc có độ an toàn cao còn chiếm tỷ lệ thấp. Cụ thể, thuốc BVTV sinh học chỉ chiếm dưới 20%, loại thuốc có thời gian cách li dưới 7 ngày cũng chỉ chiếm khoảng 13%. Do đó, theo nhiều chuyên gia, cần thiết phải quản lý chặt chẽ và hạn chế số lượng thuốc BVTV trong danh mục…