969 tỷ đồng thực hiện đề án đào tạo nghề

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo kế hoạch của UBND TP về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tổng kinh phí dự kiến để thực hiện đề án trong giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn Hà Nội khoảng 969 tỷ đồng, trong đó kinh phí trích từ ngân sách thành phố gần 864,8 tỷ đồng; kinh phí từ ngân sách huyện 4,7 tỷ đồng; kinh phí từ nguồn giải phóng mặt bằng, xã hội hóa 64,5 tỷ đồng.

Mục tiêu đến năm 2015, trên địa bàn Hà Nội sẽ đào tạo nghề cho 215.000 lao động nông thôn, trong đó có 205.000 người được đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng; 10.000 lao dộng nông thôn được đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng nghề.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần