ACB: Lợi nhuận trước thuế đạt 1.215 tỷ đồng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn ACB trong năm 2014 đạt 1.215 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2013 và vượt 2% so với kế hoạch cả năm đã đề ra.

ACB: Lợi nhuận trước thuế đạt 1.215 tỷ đồng - Ảnh 1
 
Về quy mô tổng tài sản, dư nợ và huy động của ACB năm qua tăng trưởng lần lượt ở mức 8%, 9% và 12%. Nếu loại trừ các khoản nợ đã bán cho VAMC, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ là 10%.

ACB tiếp tục có khả năng an toàn vốn tốt với với tỷ lệ an toàn vốn tổng và vốn cấp 1 lần lượt ở mức 14,1% và 9,8%. Bảng cân đối kế toán tiếp tục duy trì được khả năng thanh khoản cao với tỷ lệ dư nợ/huy động ở mức 75%.

Lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn tăng 17% dựa trên nền tảng doanh thu tăng trưởng 7% và chi phí được kiểm soát chặt chẽ với tốc độ tăng 3%. Biên sinh lời (NIM) giữ vững ở mức 2,7% trong khi thu nhập lãi thuần tăng 4%.

Tài sản và nguồn vốn tiếp tục được tái định theo hướng giảm dần, phù hợp với mặt bằng lãi suất của thị trường. Các khoản thu nhập ngoài lãi tăng 19%, trong đó thu nhập từ kinh doanh ngoại hối tăng mạnh hơn phần thu nhập bị sụt giảm từ mảng kinh doanh trái phiếu. Thu nhập từ phí cũng tăng 17% so với 2013.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 14%, nằm trong kế hoạch đã đề ra của ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 3,1% xuống còn 2,2% vào cuối năm 2014 và tiếp tục được tập trung xử lý tích cực bằng nhiều biện pháp. Tỷ lệ nợ nhóm 2-5 cũng giảm mạnh 1% từ 5,8% xuống còn 4,8%.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần