ASEAN quan ngại về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh vừa cho biết, các nước thành viên ASEAN đã bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng của vụ thử hạt nhân thứ ba mà CHDCND Triều Tiên vừa thực hiện trong tháng này đối với hòa bình và ổn định trong khu vực.

Trên cơ sở đó, Tuyên bố đề nghị Triều Tiên thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ đối với các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc cũng như các cam kết trong Tuyên bố chung đàm phán 6 bên ngày 19/9/2005. Tuyên bố nhấn mạnh, ASEAN một lần nữa khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với tất cả các nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên theo cách hòa bình và sớm nối lại tiến trình đàm phán 6 bên. ASEAN cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại để thúc đẩy sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau giữa các bên liên quan nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.