ASEAN thúc đẩy hợp tác năng lượng vì sự phồn vinh của khu vực

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 23/9, tại thủ đô Vientiane của Lào Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 32 (AMEM 32) đã được tiến hành với chủ đề "Hội nhập năng lượng vì sự phồn vinh của ASEAN."

Đoàn Việt Nam tại Hội nghị.
Đoàn Việt Nam tại Hội nghị.
Tại hội nghị, các Bộ trưởng đã nghe và thảo luận các báo cáo về hợp tác năng lượng trong ASEAN giai đoạn 2013-2014, đặc biệt là những hoạt động và kết quả đạt được của các bộ phận chuyên trách về năng lượng của ASEAN trong việc thực hiện Kế hoạch hành động ASEAN về hợp tác năng lượng (APAEC) giai đoạn 2010-2015, trong đó có phát triển APAEC 2016-2020, công nghệ than và than sạch, hiệu quả và bảo tồn năng lượng, năng lượng thay thế, chính sách và kế hoạch năng lượng khu vực, năng lượng hạt nhân dân dụng.

Các Bộ trưởng cũng đã nghe báo cáo về việc phát triển đường ống dẫn khí đốt xuyên ASEAN nhằm thực hiện Biên bản ghi nhớ về đường ống dẫn khí đốt xuyên ASEAN và Quy hoạch tổng thể về kết nối ASEAN.

Hội nghị đã ra Tuyên bố chung gồm 20 điều, trong đó các Bộ trưởng nhắc lại sự cần thiết phải có nỗ lực chung để khuyến khích tính hiệu quả và bảo tồn năng lượng, phát triển và khai thác nguồn năng lượng thay thế và xây dựng các hệ thống kết nối điện trong khu vực nhằm đảm bảo tính bền vững của các nguồn năng lượng.

Hội nghị đánh giá cao vai trò quan trọng của ngành năng lượng trong quá trình hội nhập khu vực, nhất trí việc phát triển APAEC giai đoạn 2016-2020 phải được xây dựng trên cơ sở APAEC 2010-2015 và góp phần vào việc phát triển Tầm nhìn của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) sau năm 2015.

Các Bộ trưởng đã thông qua chủ đề của APAEC 2016-2020 là "Tăng cường kết nối năng lượng và hội nhập thị trường trong ASEAN nhằm đạt được an ninh, tiếp cận, khả năng chi trả và bền vững năng lượng cho tất cả mọi người"; hoan nghênh sáng kiến tiến hành dự án thí điểm để khảo sát kinh doanh điện xuyên biên giới từ Lào đến Singapore tạo cơ sở để tăng cường hơn nữa hoạt động kinh doanh điện đa phương vượt ra ngoài các biên giới láng giềng, qua đó hỗ trợ việc hiện thực hóa Dự án lưới điện ASEAN (APG).

Dự án thí điểm này liên quan đến bốn nước thành viên ASEAN là Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore.

Các Bộ trưởng hoan nghênh sáng kiến của Hội đồng ASEAN về dầu khí (ASCOPE) trong việc nghiên cứu thêm các vấn đề pháp lý liên quan đến các hợp đồng LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) đa phương; ghi nhận tiến bộ đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch làm việc của Diễn đàn than ASEAN (AFOC) cả hai giai đoạn 2013-2014 và 2014-2015, mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác và tổ chức quốc tế về việc giảm khí CO2; ủng hộ các nỗ lực đang được tiến hành nhằm giải quyết các vấn đề về nhu cầu điện gia tăng, giảm lượng khí thải nhà kính, phát triển các nhà máy nhiệt điện hiệu quả cao trong khu vực; ghi nhận nỗ lực của Mạng lưới hợp tác năng lượng hạt nhân (NEC-SSN) trong việc hợp tác với các đối tác nhằm tăng cường các hoạt động xây dựng năng lực về năng lượng hạt nhân dân dụng cũng như hợp tác an toàn hạt nhân khu vực; hoan nghênh tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện Chương trình hiệu quả và bảo tồn năng lượng.

Các Bộ trưởng nhất trí tổ chức AMEM lần thứ 33 và các hội nghị liên quan tại Malaysia vào năm 2015.