Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh tái cử chức vụ Phó Chủ tịch nước

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng ngày 27/7, với đa số phiếu đồng ý, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã được Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố sáng 27/7, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được 478/487 đại biểu (96,76%) đồng ý bầu làm Phó Chủ tịch nước.

Như vậy, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2011- 2016 (từ tháng 4/2016) giữ chức vụ Phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021. 
bà Đặng Thị Ngọc Thịnh Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2011- 2016 (từ tháng 4/2016) giữ chức vụ Phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021. 
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức vụ Phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021
 
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh ngày 25/12/1959, quê quán: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XIII, XIV. 

Tóm tắt quá trình công tác: Trong quá trình tham gia cách mạng và công tác tại địa phương, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh từng trải qua các chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành (Quận 1, TPHCM); Viện trưởng Viện KSND Quận 1 (TPHCM), Phó Chủ tịch UBND Quận 1; Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ TPHCM; Chủ tịch Hội Phụ nữ TPHCM. Sau đó, bà được điều động giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số và Trẻ em tại Hà Nội.

Tháng 4 năm 2006, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2006-2010), bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được bầu làm ủy viên dự khuyết BCH Trung ương khóa X.

Từ tháng 10/2007, bà giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đến tháng 5/2009, theo quyết định điều động luân chuyển cán bộ của Bộ Chính trị, bà về giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, phụ trách công tác cơ sở Đảng.

Tháng 10/2010, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015), bà được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa IX.

Tháng 3/2015, theo Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2016-2020), bà được bầu vào BCH Trung ương khóa XII.

Ngày 8/4/2016, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã được Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016.