Bà Nguyễn Minh Hà được bầu lại làm Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 31/8, Đại hội Hội LHPN TP Hà Nội lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2011 - 2016) đã bế mạc.

Đại hội đã bầu 69 người vào Ban chấp hành khóa mới. Trong đó, bà Nguyễn Minh Hà tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội. Các bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Thanh, Trần Thị Phương Hoa, Phan Thị Lời được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội. Đại hội cũng bầu 25 đại biểu đi dự Đại hội Hội LHPN Việt Nam lần thứ XI.

 

Bà Nguyễn Minh Hà cho biết, để thực hiện được 8 mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết, Ban chấp hành khóa mới sẽ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ Hội. Đồng thời, đề xuất việc lồng ghép giới vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục đa dạng hóa các biện pháp giúp phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ, khuyến khích chị em vươn lên làm giàu chính đáng…