Ba Vì đạt và cơ bản đạt 6/9 tiêu chí Huyện nông thôn mới

Lâm Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Huyện Ba Vì vừa có báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” năm 2019.

 Tuyến đường liên xã Tản Lĩnh - Yên Bài (huyện Ba Vì)
Theo thống kê, đầu năm 2019, huyện Ba Vì có 15/30 xã được UBND TP Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 50% tổng số xã toàn huyện). Cụ thể là các xã: Tản Hồng, Thuần Mỹ, Cổ Đô, Phong Vân, Phú Châu, Phú Phương, Châu Sơn, Đông Quang, Thụy An, Sơn Đà, Ba Trại, Phú Sơn, Thái Hòa, Chu Minh, Phú Cường.
Trên cơ sở báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới và biểu tự đánh giá chấm điểm của các xã đến hết năm 2019, Tổ công tác thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Ba Vì đã tổ chức phúc tra chấm điểm các tiêu chí. Kết quả đến nay, xã Minh Châu đạt 15/19 tiêu chí, 4 tiêu chí cơ bản đạt, chấm điểm đạt 96,5/100 điểm; Xã Minh Quang đạt 15/19 tiêu chí, 4 tiêu chí cơ bản đạt, chấm điểm đạt 97/100 điểm; Xã Tòng Bạt đạt 15/19 tiêu chí, 4 tiêu chí cơ bản đạt, chấm điểm đạt 97/100 điểm.
Riêng đối với xã Vạn Thắng, hiện đạt 15/19 tiêu chí, 3 tiêu chí cơ bản đạt, 1 tiêu chí không đạt (tiêu chí số 5 trường học chưa được đầu tư xây dựng nên chưa đủ điều kiện đánh giá chấm điểm hoàn thành nông thôn mới năm 2019). Hiện, 3 xã Minh Châu, Minh Quang, Tòng Bạt đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị TP thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Đánh giá kết quả thực hiện 9 nhóm tiêu chí theo bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến 2019, huyện Ba Vì hiện đạt 4 tiêu chí (thuỷ lợi, điện, an ninh - trật tự xã hội và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới), 2 tiêu chí cơ bản đạt (quy hoạch và sản xuất), còn lại 3 tiêu chí chưa đạt (giao thông, y tế - văn hoá - giáo dục, môi trường).
Ngoài ra, huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2019, toàn huyện Ba Vì dự kiến có 18/30 xã (đạt 60%) được TP công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đánh giá chỉ tiêu này, huyện Ba Vì chưa đạt.