Ba Vì đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Khuất Duyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng nhóm ngành dịch vụ, du lịch, giảm tỷ trọng nhóm ngành nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện Ba Vì năm 2021.

Một góc huyện Ba Vì nhìn từ trên cao. Ảnh: Khuất Duyên
Khai thác tiềm năng, lợi thế

Năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, chịu tác động của dịch Covid-19 song kinh tế - xã hội của huyện Ba Vì vẫn đạt được kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,8%, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 30.600 tỷ đồng, tăng 1,2% so với năm 2019. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 402 tỷ đồng, đạt 152,9% kế hoạch, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 2647,7 tỷ đồng.

Trước yêu cầu của thực tiễn, huyện Ba Vì đã chỉ đạo chuyển hướng linh hoạt, kịp thời khai thác có hiệu quả nhóm ngành đột phá, trụ cột. Trong đó, sản xuất nông nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng, tổng diện tích gieo trồng 3 vụ đạt 21.870ha, tổng sản lượng cây có hạt đạt hơn 86.000 tấn, diện tích cây chè đạt 1.550ha, sản lượng đạt 1.860 tấn, giá trị cây chè đạt 300 triệu đồng/ha/năm. Sản xuất công nghiệp có chuyển biến tích cực, môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của huyện tiếp tục được cải thiện.

Điểm nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ba Vì là khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh tập trung, trang trại chăn nuôi hàng hoá. Đồng thời đẩy mạnh chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), mở ra hướng đi mới để nông dân xoá đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Đến nay, huyện Ba Vì có thêm 38 sản phẩm của 9 chủ thể được TP Hà Nội công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, nâng tổng số các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện lên 47 sản phẩm.

Bảo đảm tốc độ tăng trưởng

Chủ tịch UBND xã Yên Bài Nguyễn Xuân Chiến cho biết, để người dân có thu nhập ổn định và bảo đảm tăng trưởng kinh tế, xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển nghề chăn nuôi bò sữa, với tổng số trên 400 hộ chăn, có tổng đàn đạt 1.300 con. Bên cạnh đó, xã chú trọng hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, đẩy phong trào xóa bỏ vườn tạp, cơ cấu lại cây trồng, duy trì làng nghề trồng và sản xuất chè búp tươi…

Hiện nay, huyện Ba Vì đang tập trung chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng cho biết, huyện sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững. Đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng nhóm ngành dịch vụ, du lịch, giảm tỷ trọng nhóm ngành nông nghiệp. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các vùng tiểu vùng chuyên canh tập trung, gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm…

Trong năm 2021, huyện Ba Vì phấn đấu có thêm 31 sản phẩm được xếp hạng OCOP, khai thác huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tăng cường quảng bá, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, phấn đấu tổng lượng khách đạt 3,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 400 tỷ đồng. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, quan tâm cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường…
Năm 2021, huyện Ba Vì đề ra mục tiêu tổng giá trị sản xuất tăng 8% so với năm 2020; dịch vụ du lịch tăng 10,6%, công nghiệp xây dựng tăng 9,2%, nông lâm nghiệp tăng 4,3%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 383,2 tỷ đồng...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần