Bắc Ninh đề xuất hỗ trợ 389,55 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng Covid-19

Oanh Trần
Chia sẻ

Kinhtedothi – UBND tỉnh Bắc Ninh đã có đề nghị Bộ LĐTB&XH hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 với tổng kinh phí 389,55 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản gửi Bộ LĐTB&XH về việc đề nghị hỗ trợ đối với người lao động, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Theo thông tin từ tỉnh Bắc Ninh, đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 62.000 lao động phải tạm ngừng việc. Để đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất, tỉnh Bắc Ninh sẽ thực hiện thí điểm: Doanh nghiệp bố trí người lao động ăn, ở, làm việc tại doanh nghiệp tối thiểu từ 15 ngày. Như vậy, sẽ có khoảng 50% số lao động (150.000 người) phải tạm ngừng việc để hoán đổi theo như phương án nêu trên.
Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ, trường hợp người phải cách ly y tế tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phải chi trả tiền ăn theo mức 80.000đ/người/ngày. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn tỉnh, người bị nhiễm SARS-CoV-2 (F0) phải điều trị và người có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 phải thực hiện cách ly y tế tập trung (F1) đang gặp rất nhiều khó khăn.
 Tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản đề nghị Bộ LĐTB&XH hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 với tổng kinh phí 389,55 tỷ đồng.
Để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa khôi phục phát triển sản xuất vừa phòng, chống dịch, nhằm chia sẻ khó khăn, đồng hành với doanh nghiệp, người lao động; hỗ trợ các đối tượng yếu thế và người dân có hoàn cảnh khó khăn, UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ LĐTB&XH có hướng dẫn mô hình vừa sản xuất vừa ở tại doanh nghiệp; về chế độ tiền lương và hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Tỉnh Bắc Ninh đề nghị hỗ trợ đối với người lao động bị nhiễm SARS-CoV-2 phải điều trị; người lao động có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 phải thực hiện cách ly y tế tập trung (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mức hỗ trợ một lần với số tiền 2.000.000 đồng/người (ước khoảng: 5.000 người x 2.000.000 đồng/người = 10 tỷ đồng).
Hỗ trợ người lao động (không thuộc đối tượng F0, F1) làm việc theo hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân đang thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn tỉnh phải thực hiện cách ly xã hội. Mức hỗ trợ một lần với số tiền 1.000.000 đồng/người (ước khoảng: 80.000 người x 1.000.000 đồng/người = 80 tỷ đồng).
Hỗ trợ người lao động đang phải thuê nhà trọ, lao động nữ đang mang thai, lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi. Mức hỗ trợ một lần với số tiền 500.000 đồng/người (ước khoảng: 60.000 người x 500.000 đồng/người = 30 tỷ đồng).
Đối với người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/người (ước khoảng: 20.000 người x 1.500.000 đồng/người = 30 tỷ đồng).
Hỗ trợ đối với lao động nghỉ việc do giãn mật độ lao động 50% để đảm bảo phòng, chống dịch (ước 150.000 người x 1.500.000 đồng/người = 225 tỷ đồng).
Tỉnh Bắc Ninh đề nghị có chính sách giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc nghỉ việc để thực hiện cách ly y tế.
Đồng thời, có chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; cho vay ưu đãi để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp bị tạm dừng hoạt động do yêu cầu của chính quyền để phòng, chống dịch Covid-19.
UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị hỗ trợ một lần đối với người dân, bao gồm cả trẻ em bị nhiễm nhiễm SARS-CoV-2 phải điều trị; người có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 phải thực hiện cách ly y tế tập trung (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/người (ước khoảng: 7.500 người x 2.000.000 đồng/người = 15 tỷ đồng).
Hỗ trợ một lần đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mức hỗ trợ 500.000 đồng/người, 29.100 người x 500.000 đồng/người = 14,55 tỷ đồng.
Đối với gia đình có người chết do nhiễm virus SARS-CoV2, mức hỗ trợ 10.000.000 đồng/người chết.
Tổng kinh phí UBND tỉnh Bắc Ninh đề xuất hỗ trợ một lần ước là 389,55 tỷ đồng, từ nguồn Trung ương hỗ trợ.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần