Bãi bỏ một số quy định đối với xăng E5

Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 51/2014/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển ethanol nhiên liệu, xăng sinh học E10 tại kho xăng dầu sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 28/1/2015.

Để đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ và an toàn lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 51/2014/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển ethanol nhiên liệu, xăng sinh học E10 tại kho xăng dầu sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 28/1/2015. 
hông tư này cũng bãi bỏ quy định về trang thiết bị phụ trợ và phương tiện đối với xăng E5 quy định tại Thông tư số 48/2012/TT-BCT.