Bãi bỏ thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Xây dựng mới ban hành Quyết định 94/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh BĐS, nhiều quy định liên quan sẽ được thay thế hoặc bãi bỏ.

Theo đó, Quyết định 94/QĐ-BXD thay thế hai thủ tục hành chính tại Quyết định số 705/2021/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng trong lĩnh vực kinh doanh BĐS thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, gồm: Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư; Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư (theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS năm 2014).

Bộ Xây dựng bãi bỏ, thay thế nhiều thủ tục liên quan đến chuyển nhượng dự án BĐS.
Bộ Xây dựng bãi bỏ, thay thế nhiều thủ tục liên quan đến chuyển nhượng dự án BĐS.

Cũng theo Quyết định 94/QĐ-BXD sẽ có hai thủ tục hành chính tại Quyết định số 832/2016/QĐ-BXD được bãi bỏ, gồm: Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư; Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư.

Trước đó, vào tháng 7/2021 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 835/QĐ-BXD ban hành 7 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng: Thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh; Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh; Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm A, dự án trên địa bàn hai tỉnh trở lên.

Căn cứ theo Luật Kinh doanh BĐS năm 2014, chủ đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án cho người khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh tuy nhiên cần đảm bảo nguyên tắc theo quy định, sẽ do các bên thỏa thuận thông qua hợp đồng. Việc chuyển nhượng không làm thay đổi mục tiêu, nội dung của dự án; Bảo đảm quyền lợi khách hàng và các bên liên quan.

Đồng thời việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động vào giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai; Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng không phải làm lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng nếu không thay đổi về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần