Bám sát vấn đề cử tri quan tâm, nâng hiệu quả công tác giám sát

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trong năm 2022, HĐND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức 22 Đoàn giám sát, trong đó giám sát trực tiếp tại 56 lượt đơn vị. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm nên đã mang lại hiệu quả thiết thực, bám sát chỉ tiêu đề ra tại Đề án 15-ĐA/TU.

Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định báo cáo tại Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định báo cáo tại Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Theo Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định, ngay sau khi Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại TP Hà Nội” được ban hành, Thường trực HĐND quận đã phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng và triển khai thực hiện tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận, phường cũng như các đại biểu, tổ đại biểu HĐND.

Xác định mục tiêu chính của Đề án 15-ĐA/TU là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, chất lượng hoạt động của đại biểu dân cử; phát huy hơn nữa vai trò của HĐND thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân Thủ đô... HĐND quận Hoàn Kiếm đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cụ thể, các kỳ họp của HĐND quận tiếp tục đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu và không ngừng nâng cao về chất lượng. Nội dung các kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ quận sớm thống nhất trên cơ sở các quy định của pháp luật, bám sát chỉ đạo của TP, Quận ủy, các nhiệm vụ trọng tâm của quận, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Hoạt động giám sát tiếp tục được chú trọng. Trong năm 2022, HĐND quận đã tổ chức được 22 Đoàn giám sát tại UBND quận, các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, trong đó giám sát trực tiếp tại 56 lượt đơn vị và giám sát thông qua báo cáo tại 100 lượt đơn vị. Qua giám sát đã đưa ra 165 kiến nghị đề nghị các đơn vị khắc phục những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giám sát.

Ngoài ra, công tác giám sát cũng tại kỳ họp được các đại biểu thực hiện đầy tâm huyết, trách nhiệm thông qua phiên chất vấn và giải trình. Tại phiên chất vấn, Thường trực HĐND quận đã tiến hành chất vấn về công tác quản lý các hoạt động kinh doanh có điều kiện; Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

"Phiên giải trình với vấn đề về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực bãi bồi ven sông Hồng thuộc quận Hoàn Kiếm đã thu hút 11 lượt đại biểu tham gia phát biểu, đặt ra 15 câu hỏi yêu cầu đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận, 5 đồng chí là Thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch UBND phường giải trình", Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho biết.

Theo Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND quận trong năm 2022 ngày càng đi vào thực chất, với nhiều hình thức như tổ chức các đoàn giám sát chuyên đề; xem xét báo cáo, tiến hành chất vấn, giải trình. Nội dung giám sát đáp ứng với các yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, những vấn đề mà cử tri quan tâm nên đã mang lại hiệu quả hết sức thiết thực, bám sát chỉ tiêu đề ra tại Đề án số 15-ĐA/TU của Thành ủy.

"Việc triển khai hoạt động giám sát năm 2022 của Thường trực HĐND quận vượt chỉ tiêu theo yêu cầu của Đề án số 15-ĐA/TU của Thành ủy", ông Vũ Đăng Định nói.

Thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU, Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm đặc biệt chú trọng đến hoạt động của các Tổ đại biểu nên đã thường xuyên giao ban, yêu cầu các Tổ đại biểu xây dựng kế hoạch hoạt động. Theo đó tập trung triển khai các nội dung giám sát, tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề tại các đơn vị bầu cử. Trong năm 2022, có 100% các Tổ đại biểu HĐND đều tổ chức giám sát chuyên đề, trong đó có 2 tổ đại biểu HĐND quận tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về Công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Hàng Trống, Tràng Tiền; Giải pháp tăng cường công tác phòng cháy trong các chung cư cũ, số nhà đông hộ trên địa bàn phường Phan Chu Trinh, Hàng Bài.

Thông qua việc thực hiện Đề án số 15 và chỉ đạo của TP, Quận ủy đã tăng cường vai trò lãnh đạo và đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND quận; bảo đảm HĐND quận hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 28/11/2019 của Quốc hội và các nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ về tổ chức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội; các nội dung kỳ họp, hoạt động giám sát, tái giám sát, chất vấn, tái chất vấn, giải trình được tăng cường theo hướng toàn diện, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả, đổi mới thiết thực.

Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm cho biết, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 15 của Thành ủy, căn cứ nhiệm vụ trọng tâm của TP và quận, năm 2023, Thường trực HĐND quận đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đảm bảo 2 đoàn giám sát của HĐND; 4 đoàn giám sát, giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND; 4 đoàn giám sát, khảo sát của các Ban HĐND. Cùng đó, yêu cầu các Tổ đại biểu HĐND xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn giám sát, khảo sát và tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề tại đơn vị ứng cứ theo đúng chỉ tiêu Đề án số 15-ĐA/TU.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần