Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư họp phiên thứ 5: Xem xét nhiều đề án quan trọng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 9/4, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư họp phiên thứ 5 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo đã nghe, thảo luận về Đề án tổ chức lại hệ thống cơ quan điều tra; các đề án về đổi mới tổ chức, hoạt động các cơ quan tư pháp trong Quân đội nhân dân Việt Nam; báo cáo việc chuẩn bị thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực theo tinh thần Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị; dự thảo Báo cáo Bộ Chính trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2006 - 2010 và đề xuất phương hướng công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá, các đề án nhìn chung được chuẩn bị một cách cơ bản, phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp, đáp ứng được các yêu cầu đề ra, trong đó có yêu cầu thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế. Đối với Đề án tổ chức lại hệ thống cơ quan điều tra, Chủ tịch nước yêu cầu nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa lại một số nội dung về mục tiêu, quan điểm và nhiệm vụ đề án như ý kiến tham gia của các thành viên và Thường trực Ban Chỉ đạo. Về phương án tổ chức lại cơ quan điều tra, Chủ tịch nước khẳng định, từ nay đến năm 2015 cơ bản giữ nguyên như quy định của pháp luật hiện hành nhưng cần kiện toàn một bước. Liên quan đến các đề án về đổi mới tổ chức, hoạt động các cơ quan tư pháp trong Quân đội, Chủ tịch nước cơ bản tán thành các nội dung về thu gọn đầu mối, giảm bớt số lượng các cơ quan và biên chế của các cơ quan tư pháp như đề xuất của Quân uỷ T.Ư.

Liên quan đến công tác chuẩn bị thành lập Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh yêu cầu Ban cán sự Đảng Toà án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cần tiếp tục trao đổi với các Tỉnh uỷ, Thành uỷ để tháo gỡ vướng mắc, thống nhất phương án thành lập các cơ quan này nhằm đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp.