DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ban hành 28 văn bản quy phạm pháp luật

28-01-2015 09:35
Kinhtedothi - Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 12/2014, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hành 28 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 14 Nghị định của Chính phủ và 14 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Trong đó, Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 3/12/2014 của Chính phủ quy định cụ thể về chế độ giám sát kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; quy định về chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và việc tổ chức thực hiện.

Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 4/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật được ban hành nhằm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật (Điều 9); công bố dịch hại thực vật (Điều 17); kinh phí chống dịch (Điều 21); tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu; cấm xuất khẩu, nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (Điều 35) của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; đảm bảo Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật đi vào thực tiễn cuộc sống khi bắt đầu có hiệu lực.

Ngày 8/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2014/NĐ-CP quy định về Y tế xã, phường, thị trấn. Nghị định gồm 6 điều, quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, các điều kiện bảo đảm hoạt động là nhân lực của Y tế xã, phường, thị trấn.

Theo Nghị định, tổ chức Y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, được thành lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; Trạm Y tế xã có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã.

Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp quy định cụ thể về nguyên tắc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Về sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp, Nghị định quy định cụ thể về duy trì, củng cố và phát triển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; chuyển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; giải thể công ty nông nghiệp.

Về sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp, Nghị định quy định cụ thể về duy trì, củng cố và phát triển công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; chuyển công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; giải thể công ty lâm nghiệp.

Ngày 25/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ nhằm tạo cơ sở pháp lý đưa việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ theo những tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục nhất định; đảm bảo tính thống nhất trong việc thực hiện các quy định của Luật. Đồng thời, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua trong công tác xét tặng, phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và điều kiện kinh tế xã hội hiện nay.

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình tại Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014.

Nghị định gồm 04 chương, 67 điều quy định cụ thể về: nguyên tắc áp dụng tập quán; thỏa thuận về áp dụng tập quán; giải quyết vụ, việc hôn nhân và gia đình có áp dụng tập quán; tuyên truyền, vận động nhân dân về áp dụng tập quán; trách nhiệm về xây dựng danh mục tập quán được áp dụng; chế độ tài sản của vợ chồng và quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Nghị định số 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước quy định cụ thể về đối tượng được mua, nhận giao, nhận chuyển giao doanh nghiệp; nguyên tắc bán, giao, chuyển giao doanh nghiệp; bán doanh nghiệp; giao doanh nghiệp cho tập thể người lao động; chuyển giao doanh nghiệp; chính sách đối với doanh nghiệp và người mua, nhận giao, chuyển giao; tổ chức thực hiện bán, giao, chuyển giao doanh nghiệp.

Tại Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014, Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Quyết định quy định cụ thể về lựa chọn hình thức triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; thẩm quyền trong việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin; nguyên tắc thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; nguyên tắc phân bổ và sử dụng kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và việc lập, phê duyệt kế hoạch, dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Quyết định quy định mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề.

Ngày 31/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Quyết định quy định cụ thể về: Nguyên tắc phối hợp; trách nhiệm của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp; nội dung phối hợp của các cấp Hội Nông dân Việt Nam và việc tổ chức thực hiện.

Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất áp dụng đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất và không áp dụng đối với hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh phế liệu qua lãnh thổ Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với các loại phế liệu thuộc Phụ lục Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định này.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TAG: