Ban hành cơ chế đặc thù cho thủy điện Lai Châu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 29/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 188/QĐ-TTg về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án thủy điện Lai Châu.

KTĐT - Ngày 29/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 188/QĐ-TTg về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án thủy điện Lai Châu.

Theo đó, các cơ chế đặc thù áp dụng riêng nhằm giúp triển khai dự án thủy điện Lai Châu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Cùng đó, cơ chế cũng quy định trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư và các bên tham gia đồng thời quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và các bên trong quá trình quản lý và triển khai dự án.

Cơ chế này được áp dụng cho các dự án thành phần của dự án Thủy điện Lai Châu gồm dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam là chủ đầu tư; dự án bồi thường di dân, tái định cư thủy điện Lai Châu do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu là chủ đầu tư.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam là chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án và được thành lập Ban Quản lý dự án làm đầu mối quản lý. Theo cơ chế này, một số hạng mục được phép lập và phê duyệt riêng trước khi thiết kế kỹ thuật được duyệt bao gồm quy hoạch tổng mặt bằng thi công công trình; các hạng mục dẫn dòng thi công; các hạng mục công trình thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng và phục vụ thi công.

Trong quá trình tư vấn và phương thức lựa chọn, chỉ định Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 là đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu các gói thầu công trình chính. Tuy nhiên, những công việc đặc thù, phức tạp mà tư vấn trong nước chưa có kinh nghiệm thì cho phép chủ đầu tư thuê tư vấn phụ nước ngoài để trợ giúp thực hiện.

Tư vấn giám sát thi công công trình do chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn giám sát trong nước. Chủ đầu tư có thể thông qua đấu thầu quốc tế hạn chế để lựa chọn tư vấn nước ngoài nhiều kinh nghiệm trong một số lĩnh vực thuộc tuyến năng lượng và đập bêtông đầm lăn (RCC) trợ giúp trong giám sát thi công các hạng mục công trình có kỹ thuật phức tạp, thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thiết bị nhập ngoại.

Cơ chế ban hành cũng cho phép chủ đầu tư phê duyệt phạm vi công việc khảo sát, thiết kế; phê duyệt kết quả đấu thầu và hợp đồng tư vấn lập thiết kế kỹ thuật,  thiết kế bản vẽ thi công. Phạm vi công việc thuê tư vấn phụ nước ngoài cho công tác thiết kế chính do Bộ Công Thương thỏa thuận trước khi phê duyệt. Tư vấn thiết kế tổ chức thi công các hạng mục công trình thuộc công trình chính và công trình dẫn dòng, mỏ đá do Tổng thầu thi công thực hiện.

Ngoài ra, cơ chế này còn đề cập đến các vấn đề liên quan như định mức đơn giá, tổng dự toán và dự toán xây dựng công trình; thiết bị công nghệ; quản lý và thực hiện dự án bồi thường di dân, tái định cư; thu xếp vốn cho dự án... Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.