DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ban hành kế hoạch thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

16-07-2015 20:38
Kinhtedothi - Chiều 16/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Vũ Hồng Khanh đã ký ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND về Tổ chức phong trào thi đua chào mừng Đại hội (ĐH) Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020.
Thành phố yêu cầu, việc tổ chức phong trào thi đua chào mừng là nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương, tiến hành từ nay đến hết năm 2015 và phải được triển khai sâu rộng từ TP đến cơ sở, tới mọi tầng lớp Nhân dân.

Đợt thi đua này, quy định thang điểm là 100. Theo đó, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp: 45 điểm, trong đó tổ chức tham gia đóng góp văn kiện ĐH Đảng bộ các cấp: 10 điểm; Tổ chức ĐH Đảng đúng kế hoạch của TP: 9 điểm; Làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm chất lượng và cơ cấu tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ ĐH Đảng: 10 điểm; Chuẩn bị báo cáo chính trị, các tham luận tại ĐH, đảm bảo chất lượng: 10 điểm; Đảm bảo ANCT, TTAT trong thời gian diễn ra ĐH: 6 điểm. Triển khai xây dựng có hiệu quả các mô hình, công trình, phần việc cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh theo kế hoạch 5 năm (2010-2015) và thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”: 45 điểm. Phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua theo đặc thù của địa phương, đơn vị mang lại hiệu quả cao: 10 điểm.

Về số lượng khen thưởng: Tổng cộng có 10 Cờ thi đua của UBND TP, phân bố UBND các quận, huyện, thị xã: 5 Cờ (mỗi quận, huyện, thị xã chọn 01 đơn v
cấp xã đề nghị tặng Cờ của TP); các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc TP: 5 Cờ. Có 30 Bằng khen của UBND TP, trong đó khối quận, huyện, thị xã: 10 bằng khen. Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc TP không quá 20 Bằng khen. Ngoài ra, mỗi quận, huyện, thị xã chọn tối đa không quá 3 đơn vị và từ 1 đến 3 cá nhân (cấp xã) đề nghị tặng Bằng khen của TP. Mỗi sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc TP chọn tối đa 2 tập thể hoặc cá nhân đề nghị tặng Bằng khen TP.

Các đơn vị cấp huyện, sở, ban, ngành, MTTQ TP, các đoàn thể, đơn vị trực thuốc TP, tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện đợt thi đua chào mừng ĐH Đảng bộ các cấp, số lượng khen thưởng, do các đơn vị quy định.

 Trình tự thủ tục hồ sơ khen thưởng: Các đơn vị căn cứ kết quả thi đua của tập thể, cá nhân, tổ chức họp xét và quyết định khen thưởng; Lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu đề nghị UBND TP khen thưởng phải gửi hồ sơ về UBND TP (qua Ban Thi đua - Khen thưởng TP) trước ngày 30/9/2015.
TAG: