Ban hành mới hàng loạt TTHC trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định 1557/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Theo đó, gồm có: 11 thủ tục hành chính cấp trung ương như: Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự; Tuyển chọn, bổ nhiệm chấp hành viên không qua thi tuyển ...

25 thủ tục hành chính cấp tỉnh như: Đề nghị xác nhận kết quả thi hành án; Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự ...

24 thủ tục hành chính cấp huyện như: Yêu cầu chứng kiến thỏa thuận về thi hành án; Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên; Yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án; Yêu cầu định giá tài sản khi có thay đổi giá tại thời điểm thi hành án ...

Đồng thời bãi bỏ 21 thủ tục hành chính tại Quyết định 977/QĐ-BTP ngày 31/3/2010.

Quyết định 1557/QĐ-BTP có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2015.