Ban hành nghị định về in, phát hành tiền

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước căn cứ dự báo nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế và nhu cầu tiền dự trữ phát hành, nhu cầu thay thế tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông hàng năm để quyết định cơ cấu, số lượng, giá trị tiền đang lưu hành cần in, đúc thêm.

Ngày 2/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 40/2012/NĐ-CP về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nghị định này quy định việc in, đúc, bảo quản, vận chuyển, phát hành, thu hồi, thay thế và tiêu hủy tiền giấy, tiền kim loại (gọi tắt là tiền); bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; chi phí cho các hoạt động nghiệp vụ phát hành tiền.

Nghị định cũng nêu rõ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước căn cứ dự báo nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế và nhu cầu tiền dự trữ phát hành, nhu cầu thay thế tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông hàng năm để quyết định cơ cấu, số lượng, giá trị tiền đang lưu hành cần in, đúc thêm. Ngân hàng Nhà nước xây dựng dự án in, đúc các loại tiền mới chưa phát hành để bổ sung, thay thế tiền trong lưu thông trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án phải bao gồm thiết kế mẫu về mệnh giá, kích thước, trọng lượng, hình vẽ, hoa văn, các đặc điểm khác của các loại tiền mới này.

Riêng việc phát hành các loại tiền mới sẽ căn cứ nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế và yêu cầu ổn định tiền tệ mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Ngân hàng Nhà nước thực hiện phát hành tiền vào lưu thông và thu tiền từ lưu thông về thông qua hoạt động thu, chi tiền mặt và các hoạt động nghiệp vụ khác của Ngân hàng nhà nước.

Về bảo quản tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ được bảo quản trong kho tiền; được phân loại, kiểm đếm, đóng gói, niêm phong và sắp xếp riêng ở từng khu vực trong kho tiền; đảm bảo được canh gác, bảo vệ thường xuyên, đảm bảo an toàn 24/24 giờ. Ngân hàng Nhà nước  thành lập các đội xe làm nhiệm vụ vận chuyển tiền, tài sản quý, giấy tờ có giá thuộc phạm vi mình quản lý và được trang bị xe chuyên dùng, các phương tiện kỹ thuật cần thiết.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2012.