Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm kiểm điểm công tác năm 2013

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 31/12, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo năm 2013. Dự hội nghị có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm.
Năm 2013, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo. Đoàn kết, thống nhất, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của Đảng và chức trách nhiệm vụ được giao. Trong chỉ đạo điều hành bám sát nghị quyết, tiếp tục hướng về cơ sở, nhất là những việc trọng tâm, lĩnh vực khó, phức tạp để tập trung chỉ đạo, giải quyết như: Các nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, về quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, an ninh trật tự liên quan đến Biển Đông, tôn giáo. Thực hiện phong cách nói đi đôi với làm, gắn nghị quyết của Đảng với thực tiễn của quận và cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên. Cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2013, kinh tế của quận tiếp tục phát triển, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực có tiến bộ.

Thực hiện các giải pháp về khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm theo Nghị quyết TƯ 4 khóa (XI), trong năm 2013 Ban Thường vụ quận ủy Hoàn kiếm đã xem xét công tác cán bộ đối với 156 đồng chí, đảm bảo cán bộ được bổ nhiệm, điều động, luân chuyển chấp hành nghiêm túc việc phân công, nỗ lực phấn đấu và yên tâm công tác. UBND quận chỉ đạo thực hiện tốt việc rà soát, chỉnh sửa bổ sung quy chế làm việc, quy định chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban, đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tập trung chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng, năm 2013 quận Hoàn kiếm đã đảm bảo kiểm soát 100% công trình xây dựng trên địa bàn, tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 98%, kiểm tra xử lý 11 trường hợp vi phạm, giảm 4 vụ so với năm 2012. 

Quận ủy nghiêm túc nhìn nhận một số hạn chế, tồn tại như: Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt thấp, tiến độ giải ngân các dự án có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản chậm, công tác GPMB chưa đảm bảo tiến độ, việc quản lý trật tự vỉa hè chưa đáp ứng nhu cầu, bất cập trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định 61/CP của Chính phủ, việc kiểm tra giám sát các cơ sở đảng còn hạn chế..., là những vấn đề được Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm, tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân chủ quan khắc phục.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm chú trọng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, quản lý nhà nước về trật tự đô thị theo hướng chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn theo hướng cụ thể hóa. Trong xây dựng Đảng, việc nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng vẫn là vấn đề cần được quan tâm, nhất là kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ công chức. Ngoài ra, Quận ủy Hoàn Kiếm cần nhìn nhận đầy đủ yêu cầu tập trung, quyết liệt, sâu sát, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ cần gắn với phân cấp trách nhiệm rõ ràng.