Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm điểm công tác năm 2018

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tiến hành Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân về công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018 gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể về các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2018 được trình bày tại Hội nghị được chuẩn bị công phu, chi tiết trên tinh thần phát huy dân chủ, trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật. Các nội dung kiểm điểm bám sát quy định, hướng dẫn của T.Ư, Quy chế làm việc, Chương trình công tác của Thành ủy. Đồng thời, đề cập toàn diện và gắn với Báo cáo xây dựng Đảng, Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 cũng như các báo cáo của Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND TP; tiếp thu nghiêm túc kết luận, ý kiến thảo luận tại Hội nghị lần thứ 15, 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP vừa diễn ra.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị kiểm của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung đánh giá, kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị; Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành T.Ư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Làm rõ trách nhiệm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tham nhũng; kết quả xử lý sai phạm đối với tổ chức và cá nhân.
Sau phần kiểm điểm của tập thể Ban thường vụ Thành ủy, hội nghị sẽ lần lượt kiểm điểm đối với các cá nhân trong Ban Thường vụ Thành uỷ và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND TP và Phó Chủ tịch UBND TP. Nội dung kiểm điểm tập trung vào kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Trên cơ sở Báo cáo kiểm điểm của tập thể, tự kiểm điểm của cá nhân, Hội nghị đã thẳng thắn thảo luận, góp ý những ưu điểm đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Đồng thời, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy trong thời gian tới. Hội nghị cũng tiến hành bỏ phiếu biểu quyết nhận xét, đánh giá và phân loại cán bộ năm 2018 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 22 - 24/12).