Ban Tuyên giáo Thành ủy và Công an Hà Nội ký kết chương trình phối hợp

Đông Phong
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 23/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác với Công an TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2021.

Đây là một trong những hoạt động nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin, tuyên truyền, tăng cường sự phối hợp thường xuyên giữa Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội và Công an TP Hà Nội.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết hợp tác.

Trong những năm qua sự phối hợp giữa 2 cơ quan đã thường xuyên, kịp thời tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ANTT; chủ động đề xuất với cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các lực lượng thù địch, phản động…

Trong giai đoạn 2016 - 2021, 2 bên tiếp tục ký kết thực hiện 8 nội dung cụ thể. Theo đó, tiếp tục có định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thủ đô và trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ ANTT, giữ vững ổn định chính trị và xây dựng lực lượng công an Thủ đô nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; phòng chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phòng chống các loại hình tội phạm trong tình hình mới; tuyên truyền về những chiến công, gương chiến đấu dũng cảm của lực lượng Công an Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Công an TP Hà Nội ký kết chương trình hợp tác.

Sau hội nghị, 2 bên sẽ tiếp tục triển khai nội dung chương trình ký kết đến từng cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tuyên truyền, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh, tạo sự nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với chủ trương, chính sách của Đảng về ANTT.