Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Chia sẻ Zalo

Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)
Mời Quý độc giả xem toàn văn báo cáo tại đây.