Báo cáo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới trước ngày 10/10

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu Giám đốc các Sở: NN&PTNT, Tài chính và UBND các huyện Sóc Sơn, Đan Phượng, Phú Xuyên, Ứng Hoà, Thường Tín khẩn trương báo cáo rõ lý do chậm, đồng thời gửi ngay thông tin tổng hợp các nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới đến năm 2012 về Sở Kế hoạch & Đầu tư tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND TP trước ngày 10/10.

Trước đó, Sở Kế hoạch & Đầu tư đã 2 lần đề nghị các sở, ngành và địa phương nói trên tổng hợp báo cáo các nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới đến năm 2012. Tuy nhiên đến nay, các đơn vị trên chưa gửi thông tin cho Sở Kế hoạch & Đầu tư, gây khó khăn cho công tác tổng hợp đề xuất.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần