Báo cáo quy mô đào tạo, kết quả tuyển sinh năm 2012

Chia sẻ

KTĐT - Để tổng hợp tình hình tuyển sinh đào tạo năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) yêu cầu các Đại học, Học viện, Viện; các trường Đại học, trường Cao đẳng, trường Trung cấp chuyên nghiệp (gọi chung là các cơ sở đào tạo) gửi báo cáo gấp về quy mô đào tạo và kết quả tuyển sinh năm 2012.

Theo đó, các cơ sở đào tạo phải gửi về Bộ GD-ĐT kết quả tuyển sinh năm 2012 theo từng trình độ, lĩnh vực đào tạo và phương thức đào tạo, đào tạo liên thông bao gồm cả phương thức chính quy và vừa làm vừa học; Tổng quy mô học sinh, sinh viên đang đào tạo của trường năm học 2012-2013 theo từng trình độ, lĩnh vực đào tạo và phương thức đào tạo. Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các số liệu báo cáo được cập nhật tại thời điểm ngày 30/11/2012. 

Thời gian gửi báo cáo chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2012.