Báo cáo tiến độ chi tiết từng tuần về công tác lập Quy hoạch Thủ đô

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để triển khai kịp thời, hiệu quả công tác lập Quy hoạch Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai trong đó báo cáo rõ tiến độ chi tiết...

UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo số 372/TB-UBND nêu kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tại cuộc họp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội ngày 12/4/2023 về tiến độ triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi nghe lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội báo cáo cùng ý kiến phát biểu của các đơn vị, Chủ tịch UBND TP đánh giá cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, sự chuẩn bị tích cực của cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô, trong thời gian ngắn đã tập trung hoàn thành khối lượng lớn các công việc: Xây dựng dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đề cương định hướng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND TP.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện lập Quy hoạch Thủ đô đảm bảo kịp thời, hiệu quả.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện lập Quy hoạch Thủ đô đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Để triển khai kịp thời, hiệu quả công tác lập Quy hoạch Thủ đô trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung công việc.

Cụ thể, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai trong đó báo cáo rõ tiến độ chi tiết (theo từng tuần), phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị, cá nhân và bộ phận thường trực lập quy hoạch, tổ chức giao ban hàng tuần, kiểm đếm công việc, khẩn trương triển khai các bước đúng quy trình thủ tục, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô theo đúng quy định.

Giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì tham mưu UBND TP mời một số nhà khoa học, chuyên gia có uy tín để cố vấn cho lãnh đạo Thành phố trong công tác tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô; phối hợp, hỗ trợ Viện trong công tác tổ chức nghiên cứu, giám sát, phản biện quả trình tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô.

Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ kịp thời, chủ động hướng dẫn Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội trong công tác giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn đầu tư công đã bố trí cho Quy hoạch Thủ đô.

Sở Tài chính hủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, mức chi đặc thù, tham mưu UBND TP trình HĐND TP sửa đổi Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 4/12/2023 quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP (Phụ lục 01: Quy trình nội dung, mức chi để thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án không phải là nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhưng có tính chất tương tự).

Sở Nội vụ rà soát, phát hiện, giới thiệu nhân sự có năng lực chuyên môn, năng lực quản lý để luân chuyển, biệt phái tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đáp ứng yêu cầu các công việc Thành phố giao, đặc biệt là nhiệm lập quy hoạch Thủ đô.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ngành TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội trong công tác triển khai lập Quy hoạch Thủ đô; tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc bộ, ngành chủ quản để nghiên cứu, cập nhật các định hướng quy hoạch ngành quốc gia, xây dựng các nội dung đề xuất cập nhật vào Quy hoạch Thủ đô đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch ngành quốc gia với Quy hoạch Thủ đô.