Báo chí Lào đưa đậm nét về ý nghĩa lịch sử ngày 19/8 của Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các báo lớn của Lào như Pasason (Nhân Dân), PathethLao (Đất nước Lào) và LaoPhatthana ...

Kinhtedothi - Các báo lớn của Lào như Pasason (Nhân Dân), PathethLao (Đất nước Lào) và LaoPhatthana (Lào Phát triển) số ra ngày 19/8 đều đăng đậm nét bài và ảnh về bối cảnh lịch sử dẫn đến cuộc nổi dậy giành chính quyền vào tháng 8/1945, cũng như ý nghĩa lịch sử của ngày 19/8 đối với công cuộc cách mạng của Việt Nam.

Báo Nhân Dân - Cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có bài viết: “Cách mạng Tháng Tám tại Việt Nam: Cuộc nổi dậy giành chính quyền.”
Cuộc míttinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 19/8/1945.
Cuộc míttinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 19/8/1945.
Bài viết đã nêu bật bối cảnh tình hình thế giới và quyết định sáng suốt của Việt Minh, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi biết nắm đúng cơ hội “nghìn năm có một” để lãnh đạo nhân dân toàn quốc nổi dậy giành chính quyền; liệt kê đầy đủ các sự kiện từ khi khai mạc Quốc dân Đại hội Tân Trào đến khi chính quyền hoàn toàn về tay nhân dân.

Bài báo khẳng định “Cách mạng Tháng Tám là sự kiện lớn trong lịch sử chói lọi của nhân dân Việt Nam, là bước ngoặt lịch sử của Cách mạng Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên, giai cấp công - nông lao động Việt Nam giành được chính quyền trên cả nước, lập nên hệ thống dân chủ, nhân dân đầu tiên tại Việt Nam.”

Tờ Lào Phát triển của Hội Nhà báo Lào đã đăng tải bài viết: “Ngày 19/8: Sự kiện vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam.”

Bài báo nhấn mạnh: “Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ chế độ thực dân, đế quốc hàng trăm năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, thiết lập nền dân chủ cộng hòa, đưa nước Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Tám là kết tinh của tinh thần, ý chí tự lực tự cường, của trí tuệ con người Việt Nam, của truyền thống lịch sử và văn hóa Việt Nam… Tinh thần và ý chí quật cường cùng những bài học lớn từ Cách mạng Tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước 30 năm qua, tạo nên những biến đổi to lớn, sâu sắc trong đời sống xã hội, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.”

Trong bài viết có tiêu đề “Từ cuộc Cách mạng Tháng Tám đến một nước Việt Nam đổi mới,” tờ Đất nước Lào - ấn bản tiếng Lào của Thông tấn xã Lào, khẳng định: “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam…

Bài báo đã điểm lại những khó khăn, thách thức to lớn mà dân tộc Việt Nam đã vượt qua sau Cách mạng Tháng Tám, khẳng định dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đoàn kết một lòng, tiếp tục viết lên những trang sử chói lọi mới, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 lừng lẫy địa cầu.

Bài báo viết: “40 sau năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đặc biệt, những thành tựu có được sau gần 30 năm Đổi mới đã làm thay đổi đời sống mọi mặt của người dân và hình ảnh đất nước Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế. Từ một nước nghèo, kém phát triển, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, Việt Nam đã nỗ lực vươn lên trở thành một quốc gia đang phát triển…”

Bài báo khẳng định: “Thành tựu đạt được trên các lĩnh vực trong 70 năm qua đã tạo cơ sở và tiền đề quan trọng, quý báu để Việt Nam tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong giai đoạn mới”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần