Bảo đảm bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, chọn được người tiêu biểu

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần quán triệt nghiêm túc, tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhằm khẩn trương chuẩn bị, triển khai các nội dung công việc để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5/2021.

Ngày 21/1, kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVvà đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cấp, ngành, địa phương quán triệt nghiêm túc, tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhằm khẩn trương chuẩn bị, triển khai các nội dung công việc để tổ chức thành công cuộc bầu cử vào ngày 23/5/2021.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Viết Chung. 
Nhấn mạnh những văn bản được quán triệt tại hội nghị là cơ sở quan trọng để nhằm thực hiện tốt công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, từ thực tiễn triển khai các nội dung có vấn đề gì thì các đơn vị phản ánh kịp thời về Hội đồng bầu cử Quốc gia để được hướng dẫn, giải đáp.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, kết quả của hội nghị lần này sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bầu cử, vai trò vị trí của các cơ quan dân cử, trong đó có Quốc hội, HĐND và trách nhiệm của đại biểu HĐND để Nhân dân lựa chọn.
“Qua đây phát huy đề cao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, giúp các cấp, các ngành, địa phương tiến hành tổ chức tốt nhất các hoạt động bầu cử nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Cùng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ góp phần quan trọng vào phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các tỉnh, TP sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt đúng các mốc thời gian theo luật định như quyết định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng đại biểu được ứng cử; thành lập các tổ chức bầu cử ở địa phương, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và bảo đảm an ninh trật tự, kiểm tra, đôn đốc về việc thi hành pháp luật về công tác bầu cử…để cuộc bầu cử đảm bảo theo đúng sự lãnh đạo của Đảng, thực sự dân chủ, đúng pháp luật, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.
Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, việc triển khai công tác bầu cử thời gian tới rất khẩn trương với khối lượng công việc rất lớn, diễn ra trong khi cả nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền 2021 và trên phạm vi rộng khắp toàn quốc; đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để triển khai công tác bảo đảm đúng tiến độ và luật định.