Bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bạn Đỗ Thị Lan, Emai- dothilan1256 @gmail.com, hỏi: Cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với việc không mua bảo hiểm hay mua mang tính hình thức cho các công trình xây dựng hiện nay có đủ ngăn chặn, giảm bớt nguy cơ gây sự cố công trình xây dựng qua đó hạn chế vi phạm trật tự xây dựng hay không?

Trả lời:

Tại Thông tư số 76/3003/TT-BTC ngày 04/8/2003 hướng dẫn về “bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng”, tại phần I, mục 1 có nêu:

Khi tiến hành công tác đầu tư và xây dựng thuộc các dự án đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan (kể cả các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động tư vấn đầu tư và xây dựng và hoạt động thi công xây lắp công trình tại Việt Nam ) thực hiện mua bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này để ứng phó với thiệt hại phát sinh do những rủi ro bất ngờ, không lường trước được hoặc do lỗi, thiếu sót, sự bất cẩn của các tổ chức, cá nhân trong quá trình đầu tư và xây dựng”. 

Như vậy việc tham gia bảo hiểm của các đơn vị tư vấn, thi công xây dựng công trình tại các công trình xây dựng hiện nay không phải để “ngăn chặn, giảm bớt nguy cơ gây sự cố công trình xây dựng qua đó hạn chế vi phạm trật tự xây dựng”.

 

                  Trần Viết Ngôn - Phó chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội