Bắt đầu Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2011

Chia sẻ

KTĐT - Hôm nay, 17/10 (ngày cả nước vì người nghèo) được T.Ư MTTQ Việt Nam chọn là ngày bắt đầu Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2011, kéo dài đến ngày 18/11.

Hơn 10 năm qua, cuộc vận động Ngày vì người nghèo đã trở thành cuộc vận động mang ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc, góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết nhân ái của người Việt Nam từ lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước đến mỗi người dân. Tuy nhiên, hộ nghèo của nước ta đến nay vẫn còn hơn 3 triệu hộ, chiếm 14,2% và hơn 1,6 triệu hộ cận nghèo, chiếm 7,49%.

 Phát động Tháng cao điểm vì người nghèo năm nay, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Trưởng Ban vận động kêu gọi các cấp, các ngành, đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cuộc vận động, đóng góp Quĩ Vì người nghèo các cấp và ủng hộ các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo, vùng nghèo. Trước mắt, trong tháng cao điểm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đăng ký giúp đỡ người nghèo tại chương trình "Nối vòng tay lớn" 31/12/2010 và chuẩn bị mọi điều kiện để tham gia Chương trình này vào 31/12 tới, đăng ký ủng hộ người nghèo năm 2012 bằng việc ủng hộ Quĩ Vì người nghèo các cấp và các chương trình an sinh xã hội.

Trong 9 tháng đầu năm nay, các cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ được 3.313 tỉ đồng, trong đó có 575 tỉ đồng Quĩ vì người nghèo, phối hợp xây dựng được 67.324 căn nhà và hàng nghìn công trình, chương trình an sinh xã hội để giúp đỡ người nghèo. Nhân Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2011, 14 đơn vị doanh nghiệp đã tham gia đăng ký ủng hộ Quĩ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội 1.700 tỉ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần