Bí thư Hoàng Trung Hải: Công đoàn Thủ đô phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới

Thủy Tiên - Trần Thảo - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn TP lần thứ XVI, ngày 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Đây là sự kiện quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Thủ đô. Niềm vui đó càng được nhân lên khi tại thời điểm này Công đoàn Thủ đô vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng; đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại Đại hội
Thông tin về những thành quả kinh tế - xã hội của Thủ đô trong năm qua, Bí thư Thành ủy cho rằng những thành tựu đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của các tổ chức Công đoàn TP, trực tiếp là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô. Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô tự hào và đánh giá cao những cống hiến của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.
Trong những năm qua, các tổ chức Công đoàn Thủ đô đã phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và người lao động. Bám sát nhiệm vụ chính trị của TP và của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã ra sức thi đua, đẩy mạnh các hoạt động, toàn diện trên các lĩnh vực, hướng mạnh về cơ sở, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung vào việc vận động công nhân, người lao động tham gia phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới về nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động. Đội ngũ cán bộ công nhân, viên chức, người lao động ngày càng vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, đã làm tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, UBND TP ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù và một số chính sách cụ thể nhằm giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, bức xúc về đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động Thủ đô.

Chất lượng các phong trào thi đua yêu nước ngày càng được nâng lên, thiết thực và hiệu quả hơn bằng những phong trào cụ thể như “Người tốt, việc tốt”, “Lao động giỏi”, “Chiến sĩ thi đua”, “Công nhân giỏi Thủ đô”; công nhân, viên chức, người lao động Thủ đô đã phát huy hàng vạn sáng kiến cải tiến, áp dụng vào sản xuất, làm lợi cho Nhà nước, cho xã hội hàng trăm tỷ đồng; từ thực tiễn trong lao động sản xuất đã có hàng nghìn công nhân, người lao động trở thành những tấm gương công nhân giỏi, điển hình tiên tiến các cấp, đóng góp quan trọng đối với sự phát triển bền vững của DN, của TP và đất nước.

Theo Bí thư Thành ủy, các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt hơn chức năng giám sát của tổ chức công đoàn, nhất là việc phối hợp cùng các cấp chính quyền, các ngành chức năng trong kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động tại các DN; tham gia hòa giải, giải quyết, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Tổ chức Công đoàn các cấp đã tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy (khóa XV, XVI); Nghị quyết 39-NQ/TW của T.Ư; Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XV) góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Chính trị của Đảng bộ TP. Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đã giới thiệu gần 30.000 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đánh giá cao ý chí phấn đấu của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động Thủ đô trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội, vấn đề việc làm, đời sống và thu nhập của người lao động gặp nhiều khó khăn, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Sự vững vàng và quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách của toàn thể đội ngũ những người lao động Thủ đô là tấm gương sáng, tiêu biểu cho phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam anh hùng”.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao bức trướng của Thành ủy cho LĐLĐ Hà Nội
Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Công đoàn Thủ đô, Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay là xây dựng các tổ chức công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức lao động của Thủ đô mạnh về tổ chức, vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, làm nòng cốt trong xây dựng khối liên minh công - nông - trí thức và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của Thủ đô và đất nước.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu hơn, tránh dàn trải, hướng về cơ sở. Nội dung các phong trào cần tập trung vào các vấn đề thiết thực, như việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội, gắn các phong trào thi đua với các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị.

Xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn thực sự phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của người lao động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hoạt động của hệ thống chính trị. Các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở cần đổi mới phương thức hoạt động; chú trọng việc xây dựng tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ Công đoàn có kiến thức, kỹ năng, trình độ CNTT, trình độ ngoại ngữ, hiểu biết về quản lý kinh tế, kỹ năng đàm phán, thương thảo với Chủ doanh nghiệp của cán bộ Công đoàn…

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc mừng, đặt niềm tin và sự kỳ vọng vào 58 đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Công đoàn thực sự là tổ chức đại diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cầu nối giữa công nhân lao động với Đảng.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy cũng đề nghị, Ban chấp hành Công đoàn khóa mới chủ động bắt tay vào việc xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình công tác nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP ngay từ những năm đầu tiên; góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP.

“Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn các cấp của TP và phong trào công nhân, viên chức, người lao động Thủ đô sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động năng động, sáng tạo và có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại”, Bí thư Thành ủy tin tưởng.