Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Tạo chuyển biến trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai

Thủy Tiên - Hồng Thái - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ TP tiến hành thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung quan trọng, trong đó có 1 dự thảo Nghị quyết chuyên đề toàn khóa về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 2 dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quy hoạch, xây dựng và công tác quản lý đất đai, khoáng sản... giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo

Quy định rõ trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm

Dự thảo 2 chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy, gồm: Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” và Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và khai thác khoáng sản trên địa bàn TP giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo” là nội dung quan trọng trong quá trình phát triển của Hà Nội.

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ TP (ngày 30/11), đề cập đến vấn đề này, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhìn nhận, thời gian qua, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng đô thị và công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản trên địa bàn TP có nhiều chuyển biến tích cực.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Tạo chuyển biến trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai - Ảnh 1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trong thời gian qua, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng đô thị và công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản trên địa bàn TP có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên đã bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém như tiến độ triển khai các nhiệm vụ quy hoạch còn chậm, chất lượng các đồ án quy hoạch chưa cao, thường xuyên phải điều chỉnh; công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng còn nhiều hạn chế, yếu kém, phát sinh nhiều vụ việc vi phạm; nhiều dự án về đất đai chậm triển khai, chậm đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đất đai của Nhà nước. Bên cạnh đó vẫn còn tình trạng buông lỏng quản lý làm phát sinh các vụ việc vi phạm lớn về quản lý đất đai, về đấu giá quyền sử dụng đất; các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai vẫn chiếm phần lớn các vụ việc, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của Thành phố. Tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông, khai thác đất làm vật liệu xây dựng trái phép vẫn phát sinh rất phức tạp, chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời, gây mất an ninh trật tự và bức xúc cho nhân dân.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhìn nhận: Những tồn tại, hạn chế và yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân, nhưng chúng tôi cho rằng do nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Sự thiếu lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy và sự buông lỏng quản lý của chính quyền các địa phương, cùng sự thiếu trách nhiệm và sự hạn chế về năng lực, trình độ của 1 bộ phận cán bộ là những nguyên chính dẫn đến những khuyết điểm, yếu kém như đã nêu. Để khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém, tạo sự chuyển biến căn bản trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai và khoáng sản; Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban CSĐ UBND xây dựng 2 Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với 2 lĩnh vực rất quan trọng này.

“Các đồng chí phải tập trung, thảo luận, bàn kỹ các nội dung của dự thảo Chỉ thị, đặc biệt là các tồn tại, hạn chế và các giải pháp, biện pháp để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, đất đai, khoáng sản; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác quản lý; nâng cao ý thức, trách nhiệm cán bộ, công chức, đổi mới lề lối làm việc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý; quy định rõ trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu các cấp nếu để xảy ra vi phạm, sai phạm trên địa bàn, trong lĩnh vực được phân công phụ trách… để thực sự công tác quản lý đối với 2 lĩnh vực này của TP đi vào nề nếp và có chuyển biến mạnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo” - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Văn hóa phải trở thành nguồn lực nội sinh phát triển Thủ đô

Về Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy "về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, đây là Nghị quyết chuyên đề riêng của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa, cũng là 1 trong 2 Nghị quyết chuyên đề theo chương trình công tác toàn khóa XVII của Thành ủy. Điều đó cho thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Tạo chuyển biến trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai - Ảnh 2
Quang cảnh hội nghị

“Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta” - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Thủ đô Hà Nội có bề dày lịch sử và truyền thống vẻ vang, là địa danh tiêu biểu cho truyền thống “Văn hiến - Anh hùng - Hòa bình - Hữu nghị” của dân tộc Việt Nam, là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; “nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng nền văn hóa, văn minh của dân tộc” với 5.922 di tích, 1 di sản văn hóa thế giới, 1.793 các di sản văn hóa phi vật thể; trong đó có 3 di sản được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 1 di sản Tư liệu thế giới, 26 di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, nhằm khơi dậy, khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa vô cùng to lớn của Thủ đô Hà Nội; Thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ 17 của đảng bộ TP và Chương trình công tác số 6 ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025; Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự thảo Nghị quyết đã được tổng hợp từ thực tiễn về công tác phát triển văn hóa trong thời gian qua; tham khảo kinh nghiệm các quốc gia trong khu vực và tham vấn của tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc tại Hà Nội, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, cùng nhiều ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan;

Dự thảo Nghị quyết đã đưa ra quan điểm, mục tiêu, định hướng của TP về phát triển công nghiệp văn hóa, cùng với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, với 42 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

“Các đồng chí phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức và hiểu biết của mình, tập trung thảo luận, tham gia đóng góp tích cực vào toàn văn dự thảo Nghị quyết, đặc biệt cần bàn kỹ, bàn sâu các nhiệm vụ, giải pháp vừa mang tính đột phá, vừa mang tính căn cơ, lâu dài để có thể khơi dậy, bảo tồn và phát huy tối đa giá trị lịch sử, văn hóa ngàn năm văn hiến, anh hùng của Thủ đô Hà Nội, đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội” - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.