Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay, 28/12, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025” đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị
Triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm
Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, sau khi Chương trình số 01-CTr/TU được ban hành,  toàn TP đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Theo đó, căn cứ nội dung Chương trình số 01-CTr/TU, Ban Chỉ đạo Chương trình đã giao cho 11 cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai thực hiện 34 chuyên đề, đề án, đề tài, kế hoạch. Kết quả đến nay, có 16 nội dung đã hoàn thành; 08 nội dung đã hoàn thành dự thảo đang trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Còn lại 10 đề án, đề tài, chuyên đề, kế hoạch đang được các cơ quan chủ trì triển khai thực hiện.  
Ngoài ra, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng dự thảo Đề án "Rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng trong Đảng bộ TP". Công tác phát triển đảng viên vượt kế hoạch đề ra (đã kết nạp được 10.027/9.744 đảng viên (đạt 102,9% so với kế hoạch năm và tăng 12,9% so với năm 2020); chỉ đạo củng cố 39 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó đã củng cố 12 tổ chức cơ sở Đảng và còn 27 tổ chức cơ sở Đảng cần tiếp tục củng cố. Cùng với đó, thành lập được 93 tổ chức Đảng trong DN ngoài khu vực Nhà nước (đạt 133%) với 784/443 đảng viên (đạt 177%). 
Hà Nội đã thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan Văn phòng UBND TP; tổ chức lại 6 Ban QLDA và các sở (tương đương), các phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP. Kết quả, đã có 19/21 sở hoàn thành việc xây dựng Đề án. UBND TP đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy đối với 7/19 sở; xem xét 5/8 phương án sắp xếp chi cục, đơn vị sự nghiệp; thực hiện thí điểm mô hình các trường liên cấp, thành lập các trường ngoài công lập ở những nơi đủ điều kiện.
Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 103 tổ chức Đảng và 245 đảng viên, trong đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức Đảng và 8 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 57 tổ chức Đảng và 136 đảng viên; phải thi hành kỷ luật 6 tổ chức Đảng và 83 đảng viên (chiếm 61,02% số đảng viên vi phạm). Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 1.132 tổ chức Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 467 tổ chức Đảng trong công tác thi hành kỷ luật. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 6 tổ chức Đảng và 1.058 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 1 đảng viên và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật 11 đảng viên.        
Trong công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch. Trong đó, thành phố đã sớm thành lập các tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; chỉ đạo nhiều giải pháp quyết liệt nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số đánh giá về hiệu quả hoạt động của chính quyền... Các sở, ngành, UBND các cấp đã tập trung rà soát, đánh giá 5 nhóm thủ tục hành chính; công bố danh mục 557 thủ tục hành chính, thay thế 150 thủ tục hành chính và bãi bỏ 520 thủ tục hành chính...
Bên cạnh những kết quả đạt, báo cáo của Ban chỉ đạo Chương trình cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: Việc xây dựng một số đề án, đề tài, chuyên đề triển khai thực hiện Chương trình còn chậm. Năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy đảng; tính năng động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao. Việc nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên, Nhân dân và thông tin tình hình cơ sở có lúc chưa kịp thời. Việc củng cổ tổ chức cơ sở đảng có mặt còn hạn chế…
 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả như đổi mới công tác cán bộ, kịp thời luân chuyển khi có biểu hiện không hoàn thành nhiệm vụ; kiểm tra, xử lý ngay cán bộ, công chức có biểu hiện sai phạm; đổi mới tổ chức họp giải quyết công việc, sinh hoạt chi bộ trong bối cảnh dịch Covid-19...

Các ý kiến cũng làm rõ một số khó khăn, hạn chế, như việc phân cấp còn chưa rõ đầu mối, cơ quan kiểm soát; việc thực hiện một số thủ tục hành chính còn chậm... Có ý kiến kiến nghị thành phố xây dựng cơ chế giúp thu hút nhân sự có chuyên môn cao về làm việc ở cấp xã.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhận định, năm 2021 là năm thử thách năng lực lãnh đạo từ thành phố xuống tận chi bộ, là thước đo đối với năng lực lãnh đạo của từng tổ chức cơ sở Đảng; cho thấy chi bộ, nhất là chi bộ địa bàn dân cư rất quan trọng. Thực tế năm 2021 cũng đặt ra yêu cầu phải hướng mạnh về cơ sở, tập trung củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở.
Thực hiện đảm bảo đúng vai trò Chương trình "xương sống, cốt lõi"
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá, Ban Chỉ đạo đã bám sát Chương trình công tác, Kế hoạch thực hiện năm 2021, ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo. Các đồng chí Thường trực, thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và các nhiệm vụ theo phân công. Ban Tổ chức Thành ủy, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã có nhiều cố gắng, đã chủ động trong công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện Chương trình đảm bảo tiến độ đề ra và không sót việc.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận Hội nghị
Theo Bí thư Thành ủy, trong quá trình thực hiện Chương trình đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, cách thức tổ chức thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng, trong đó có nhiều nội dung mới, khó, chưa có trong tiền lệ. Cụ thể, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21 của Hội nghị T.Ư4 Khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngoài ra, việc tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy định. TP đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid -19, vừa - phát triển kinh tế - xã hội. Ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Nghị quyết số 04-NQ/TU về tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo; Quy định số 04-QĐi/TU về phân cấp quản lý cán và giới thiệu cán bộ ứng cử (thay thế Quy định số 03 QĐi/TU); Quy định số 07-QĐi/TU về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố Hà Nội… “Đây là những văn bản đột phá và là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành; kết quả bước đầu trong thực hiện các quy định rất đáng ghi nhận” - Bí thư Thành uỷ đánh giá.
Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị, năm 2022, tiếp tục tập trung thực hiện tốt Chương trình số 01 đảm bảo tương xứng với vị trí, vai trò là chương trình “xương sống, cốt lõi” trong 10 Chương trình của Thành ủy khóa XVII. Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Đề tài, Đề án, Chuyên đề, Kế hoạch.....
Bên cạnh đó, các cấp ủy cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc. Trước hết cần đổi mới việc xây dựng kế hoạch công tác năm, hàng quý, hàng tháng bảo đảm xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phương châm công tác của địa phương, đơn vị. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thể hiện sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt, sâu sát, kiên trì, đề cao thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nói đi đôi với làm. 
 Quang cảnh Hội nghị
Bí thư Thành ủy yêu cầu, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị TP tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trọng tâm là chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ các cấp và triển khai Kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức của TP.
Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh việc làm tốt công tác đảng viên trên cả 3 mặt: Giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên, quản lý đảng viên và phát triển đảng viên mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 10 Chương trình công tác của Thành ủy gắn với các Quy định của T.Ư. Tăng cường công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid - 19, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân; đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý, điều hành của thành phố; triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng công bố công khai các quy trình, quy chế liên thông; thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả việc phân cấp quản lý kinh tế - xã hội gắn với phân cấp nội dung, nhiệm vụ chi...
Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được phân công cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất tất cả các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình đã đề ra. Các cấp ủy Đảng trực thuộc Thành ủy, các ngành, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, chuyên đề; các chỉ tiêu, mục tiêu thực hiện Chương trình 01, chương trình xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; cải cách hành chính của cấp, ngành, đơn vị mình theo đúng lộ trình được giao.