Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Mỗi trường đại học, cao đẳng phải thực sự là một trung tâm đổi mới và sáng tạo của Thủ đô

Linh Chi. Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng nay (18/8), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội II của Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội cũng là 5 năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT”. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ và thách thức đan xen, Đảng bộ Khối đã đạt được những bước tiến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chất lượng GD&ĐT ngày càng được nâng cao, nhiều trường được xếp hạng theo tiêu chuẩn chất lượng của các trường tiên tiến trong khu vực và thế giới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối và của Thủ đô. Đảng bộ Khối đã vinh dự nhận Cờ Thi đua Chính phủ và Bằng khen Thành ủy, UBND TP; nhiều năm liền là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những kết quả này có được  do có sự đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, tinh thần đổi mới của các TCCSĐ trong toàn Khối, với quyết tâm cao đưa sự nghiệp GD&ĐT có bước phát triển mới.
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 
Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng cho rằng, cần nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ, đó là: Việc triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số TCCSĐ chưa sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số tổ chức Đảng chưa theo kịp yêu cầu; chất lượng công tác xây dựng Đảng của một số tổ chức Đảng còn hạn chế; việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm chưa thực sự quyết liệt, còn tình trạng né tránh, ngại va chạm; chưa có giải pháp để khai thác hết tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực tri thức to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên phục vụ sự phát triển của TP.
Từ đó, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trên cơ sở định hướng mục tiêu phát triển chung của Thủ đô đã đề cập trong dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, Đảng bộ Khối cần chủ động vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn của Đảng bộ. Với vị trí, vai trò, tính chất đặc thù là một đảng bộ có quy mô lớn, có nguồn tài nguyên chất xám, tiềm năng tri thức rất lớn, Đảng bộ Khối phải lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án kết nối chặt chẽ giữa các trường ĐH, CĐ với nhau và giữa các trường với TP để đóng góp, đề xuất, hiến kế phát triển KT-XH của Thủ đô trên mọi lĩnh vực. Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy đề nghị, Đảng ủy Khối tăng cường hơn nữa công tác xây dựng đảng, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đảng ủy Khối cũng cần chỉ đạo các cấp ủy rà soát, sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức của các chi bộ trực thuộc phù hợp chức năng, nhiệm vụ của mỗi phòng, khoa, nhà trường; thúc đẩy đổi mới cơ chế và mô hình quản lý, quản trị nhà trường theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của T.Ư khóa XII và Luật Giáo dục ĐH sửa đổi, Luật Giáo dục nghề nghiệp; có đột phá trong tự chủ ĐH, mô hình bí thư là chủ tịch hội đồng trường… “Cần khuyến khích thành lập các DN cổ phần trong các trường ĐH và viện nghiên cứu nhằm gắn kết giữa việc nghiên cứu và triển khai vào thực tế” - Bí thư Thành ủy lưu ý.
Đồng thời, Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy Khối tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong nhà trường, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tự phê bình và phê bình; phát hiện, ngăn ngừa kịp thời các vi phạm, không để phát sinh. Tiếp tục làm tốt hơn công tác nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; coi trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, tăng cường lãnh đạo các đoàn thể chính trị; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường vững mạnh, thực hiện tốt nếp sống văn minh giảng đường và nơi công cộng. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, ngăn chặn ma túy và các tệ nạn xã hội khác xâm nhập học đường, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho sinh viên; gương mẫu, đi đầu thực hiện mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh…
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025
Đặc biệt, Bí thư Thành ủy lưu ý, Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH, Luật Giáo dục nghề nghiệp. Cần tập trung đổi mới cơ chế quản lý và mô hình quản trị nhà trường, tạo đột phá trong quá trình tự chủ ĐH; xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển nhà trường, thực hiện các giải pháp để không ngừng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên; tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại, tiên tiến; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, triển khai và chuyển giao công nghệ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối DN, thúc đẩy khởi nghiệp.
“Mỗi cơ sở đào tạo thuộc Đảng bộ Khối dù là trường ĐH hay CĐ phải thực sự là một trung tâm đổi mới và sáng tạo, phát huy tài nguyên chất xám và nguồn lực tri thức trên địa bàn Thủ đô. Trên 80% trường ĐH của cả nước cũng như cơ sở nghiên cứu khoa học trọng điểm; 65% đội ngũ trí thức, nhà khoa học, giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ; 50% hội viên nhà báo của cả nước nằm trên địa bàn Hà Nội. TP có nguồn lực trí thức rất lớn, nên đề nghị các cán bộ, đảng viên của Đảng ủy Khối tham gia tích cực vào “mạng lưới sáng kiến Hà Nội” sẽ được thiết lập trong thời gian tới, đã được đặt ra trong dự thảo văn kiện sẽ trình Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII tới đây quyết định. Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội phải góp phần xứng đáng hơn nữa xây dựng Thủ đô thực sự là một trung tâm lớn, tiêu biểu hàng đầu cả nước về GD&ĐT chất lượng cao và hội nhập quốc tế. Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP và chính quyền các cấp sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cũng như các cơ chế, cơ hội để các trường ĐH, CĐ trong Khối thực hiện được sứ mệnh rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang trong xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”- Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần