BIDV dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn với lãi suất 9%/năm

Chia sẻ

KTĐT - Từ ngày 22/8 đến 31/12, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn VNĐ với lãi suất sàn 9%/ năm.

Đây là hành động thiết thực của BIDV nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định và phát triển kinh tế đất nước.

BIDV dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn với lãi suất 9%/năm - Ảnh 1

Đối tượng áp dụng là các khoản vay phát sinh mới của khách hàng được định hạng tín dụng theo tiêu chí đánh giá của BIDV từ hạng A trở lên. Khoản tín dụng trên không áp dụng đối với cho vay chứng khoán và bất động sản.

Lãi suất cho vay ngắn hạn được áp dụng mức lãi suất sàn 9%/năm kể từ ngày giải ngân của khoản vay đến hết ngày 31/12. Sau thời hạn trên, lãi suất áp dụng đối với khoản vay theo cơ chế lãi suất thông thường tại thời điểm đó.