Biểu dương 94 gương điển hình tiên tiến trí thức Thủ đô

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015.

Đây là dịp tổng hợp đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ trí thức Thủ đô cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, biểu dương tôn vinh trí thức cùng với những cách làm hay, sáng tạo hiệu quả trong đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và công nghệ Thủ đô.

Là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ tri thức Thủ đô, là Hội đặc thù, trong những năm qua, đặc biệt giai đoạn 2010-2015 công tác thi đua luôn được Hội coi trọng, tổ chức phát động những đợt thi đua hàng năm và các đợt thi đua ngắn hạn. Từ phong trào thi đua, trí thức Thủ đô đã miệt mài cống hiến vì sự phát triển của Liên hiệp hội và phát triển của Thủ đô.

 
Các gương điển hình tiên tiến thuộc Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội được vinh danh.
Các gương điển hình tiên tiến thuộc Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội được vinh danh.
Theo Giáo sư Vũ Hoan – Chủ tịch Liên hiệp Hội KH&KT Hà Nội, điều quan trọng nhất trong phong trào thi đua của Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội những năm qua chính là tính thực chất. Thi đua không mang tính hình thức phô trương mà gắn với việc thúc đẩy các hoạt động cụ thể, thiết thực theo chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội, cũng như trên cơ sở những đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học, kế hoạch phát triển và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống xã hội. Hoạt động thi đua trong đội ngũ trí thức chủ yếu không tạo bề nổi mà chú trọng đi vào chiều sâu nhằm tạo nên thành quả cụ thể về KH&CN, hiệu quả của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội…

Phong trào thi đua hàng năm của Liên hiệp Hội đã góp phần tăng cường tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức, phát triển các tổ chức, các hoạt động ngày càng phong phú và hiệu quả hơn, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được đẩy mạnh, phát huy ngày một tốt hơn vai trò của trí thức nói chung và của tổ chức Liên hiệp Hội nói riêng đối với công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Tiêu biểu là các hoạt động tôn vinh, khen thưởng như chương trình bình chọn: “Doanh nghiệp thực phẩm Xanh – Sạch”, “Doanh nghiệp chế biến thực phẩm an toàn”, “Vì môi trường xanh Thủ đô”, “Thương hiệu – Nhãn hiệu uy tín Đồng bằng sông Hồng”, tổ chức vinh danh và biểu dương tri thức tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển Thủ đô…

Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2015-2020, Liên hiệp Hội KH&KT Hà Nội tiếp tục quán triệt trong toàn đội ngũ về vị trí vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng, tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của năm và của từng giai đoạn trên tinh thần hiểu quả, tránh hình thức, phát huy sức mạnh tập thể, của các hội thành viên và đơn vị trực thuộc. Trong đó, tập trung vào các hoạt động chính là nghiên cứu khoa học, tuyên truyền phổ biến kiến thức và chuyển giao công nghệ mới, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, hoạt động tôn vinh, giải thưởng ghi nhận và động viên những đóng góp xuất sắc của trí thức. Mặt khác nghiên cứu đổi mới công tác khen thưởng cũng như việc phát hiện, bồi dưỡng và phát triển để nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động thi đua, khen thưởng…

Tại Hội nghị, 4 tập thể, 2 cá nhân thuộc Liên hiệp hội KH&KT Hà Nội đã được nhận Bằng khen của Liên hiệp Hội KH&KT T.Ư. Ngoài ra, 94 gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 đã được Liên hiệp Hội KH&KT Hà Nội biểu dương, khen thưởng.