Biểu dương gần 300 cá nhân “Người tốt, việc tốt” quận Hoàng Mai

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 8/10, Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết phong trào và biểu dương “Người tốt, việc tốt” năm 2014, triển khai phương hướng phong trào thi đua “người tốt việc tốt” năm 2015.

Năm 2014, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” tại quận Hoàng Mai được triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị và nhận được sự hưởng ứng và tham gia của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân,  đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ ở địa phương.

Phong trào thi đua ở các lĩnh vực đều lồng ghép, với những tiêu chí cụ thể. Như, trong lĩnh vực kinh tế, phong trào “người tốt việc tốt” kết hợp với phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”, “Xây dựng văn hóa công nghiệp”… đã phát huy được năng lực, sáng tạo của người lao động. Thông qua các hoạt động xuất hiện những tấm gương sáng trong lao động – sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, phong trào “Người tốt việc tốt” được kết hợp với phong trào “Giữ gìn môi trường, đường phố xanh, sạch, đẹp”, phong trào “Cưới trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm; việc tang văn minh, tiến bộ”… Đặc biệt, phong trào “Người tốt, việc tốt” trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị gắn với thực hiện "Năm văn minh và trật tự đô thị 2014" trên địa bàn quận, đã có hiệu quả và chuyển biến rõ nét, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, các vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường từng bước được hạn chế.

Đánh giá cao vai trò người tốt việc tốt, quận chỉ đạo các cấp, các ngành các đơn vị cần tôn vinh, biểu dương những tấm gương sáng ở cơ quan, đơn vị, cộng đồng tạo sự lan tỏa và khuyến khích mọi người noi theo, gắn  với nhiệm vụ, công tác để tạo khí thế thi đua đua sôi nôi nổi, thiết thực, lập thành tích chào mừng 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô và phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2014 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của quận.

Nhân dịp này, UBND quận đã tôn vinh, khen thưởng 16 cá nhân “người tốt, việc tốt” cấp thành phố; 281 cá nhân “người tốt việc tốt” của quận năm 2014.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần