Bình Dương: Ông Phạm Văn Chánh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Võ Văn Minh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

VIỆT HÙNG
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/7, tỉnh Bình Dương đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để giới thiệu bầu các chức danh chủ chốt của tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Dương đã giới thiệu ông Phạm Văn Chánh - Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy để các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khoá X. Tỷ lệ phiếu bầu của ông Phạm Văn Chánh là 68 phiếu/69 đại biểu có mặt, qua đó đạt tỷ lệ 97,14% so với tổng số đại biểu HĐND tỉnh khoá X. Như vậy ông Phạm Văn Chánh đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X.
 Ông Phạm Văn Chánh được bầu làm Chủ tịch HĐND và ông Võ Văn Minh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
Với kết quả này HĐND tỉnh Bình Dương sẽ trình Ủy Ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Kỳ họp này cũng giới thiệu ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá IX để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khoá X.
Kết quả, ông Võ Văn Minh đạt được 67/69 phiếu bầu, qua đó đạt tỷ lệ 95,71% so với tổng số đại biểu HĐND tỉnh khoá X. Như vậy, ông Võ Văn Minh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khoá X.
Với kết quả này HĐND tỉnh Bình Dương sẽ trình Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh.
Tại kỳ họp này, HĐND cũng giới thiệu bà Nguyễn Trường Nhật Phượng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá IX để bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá X.
Kết quả, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng đạt tỷ lệ 69/69 phiếu bầu đạt tỷ lệ 98,57% so với tổng số đại biểu HĐND tỉnh, qua đó trúng cử giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá X.
Ông Mai Hùng Dũng – Ủy viên thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khoá IX và ông Nguyễn Lộc Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá IX cũng được giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá X.
Kỳ họp này cũng bầu cử các chức danh Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban các Ban VHXH, Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá X.