Bộ GD-ĐT rà soát khẩn cán bộ công chức

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ GD-ĐT vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ về việc rà soát, xác định những người là công chức. Việc báo cáo phải được thực hiện trước ngày 15/11 để báo cáo Bộ Nội vụ.

Theo đó, các đơn vị phải báo cáo số lượng công chức, viên chức hành chính nghiệp vụ đang xếp ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tất cả các ngạch khác chia theo giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ quản lý nhà nước, trình độ lý luận chính trị, độ tuổi... Thống kê những người được xác định là công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ theo quy định.

Bộ GD-ĐT cũng lưu ý, công chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Các đơn vị sự nghiệp công lập có tổ chức sự nghiệp trực thuộc thì các tổ chức sự nghiệp trực thuộc này không có công chức. Ví dụ: Đối với Đại học, chỉ có giám đốc và các phó giám đốc Đại học là công chức.

Theo biểu mẫu báo cáo mà Bộ GD-ĐT gửi các đơn vị, sẽ có 16 mục kê khai thông tin về những người là công chức. Đáng chú ý Bộ GD-ĐT yêu cầu các đơn vị phải kê khai chi tiết 6 mục chính. Cụ thể, trong ngạch công chức khi ghi mã số ngạch thì cần phải ghi rõ mã số ngạch theo danh mục mã số ngạch công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành. Đối với trình độ đào tạo thì cần ghi rõ trình độ đào tạo cao nhất (Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Tiến sĩ khoa học); Ghi rõ trình độ QLNN (chưa học, Chuyên viên, Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp); Ghi rõ trình độ Lý luận chính trị (Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp); Ghi rõ trình độ Tin học (A, B, C, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ); Ghi rõ trình độ Ngoại ngữ (A, B, C, Cao đẳng, Đại học).