Bộ GD&ĐT công bố phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thí sinh giáo dục THPT phải làm 4 bài thi độc lập; bổ sung các điều kiện dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; quy định rõ các trường hợp bị đình chỉ thi... là những điểm mới trong Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021.

Học sinh giáo dục THPT phải làm 4 bài thi độc lập
Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2021.
Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn (Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội).
Thí sinh GDTX dự thi 3 bài gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh GDTX có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.
Đối với người đã có bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh được đăng ký dự thi các bài độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các bài thi môn thành phần của bài thi tổ hợp.
 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, học sinh giáo dục THPT phải làm 4 bài thi độc lập. Ảnh: Trần Oanh.
Bổ sung các điều kiện dự thi
Thông tư quy định về điều kiện dự thi, bao gồm: Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi phải bảo đảm đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém.
Riêng đối với người thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình GDTX thì không yêu cầu xếp loại hành kiểm.
Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước phải có Bằng tốt nghiệp THCS và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém.
 Bộ GD&ĐT đã bổ sung những trường hợp bị đình chỉ thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do xếp loại học lực kém ở lớp 12 phải đăng ký và dự kiểm tra cuối năm học đối với các môn học có điểm trung bình dưới 5,0 điểm (đăng ký tại trường phổ thông nơi đăng ký dự thi), bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính điểm trinh bình cả năm thì đủ điều kiện dự thi về xếp loại học lực theo quy định.
Đối với trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12 phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông  nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định.
Đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GD&ĐT.
Các đối tượng dự thi phải đăng ký dự thi và nộp đầy đủ các giấy tờ đúng thời hạn.
Sửa đổi quy định đình chỉ thi
Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung quy định về đình chỉ thi đối với các thi sinh vi phạm một trong các lỗi:
Thí sinh đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo;
Thí sinh mang vật dụng trái phép theo quy định vào phòng thi/phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ;
Thí sinh đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi;
Thí sinh viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi;
Trường hợp thí sinh có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi, hay đe dọa thí sinh khác cũng bị đình chỉ thi.
Ngoài ra, là các trường hợp khác bị đình chỉ thi, đó là: Thí sinh không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyến trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ;
Cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng Điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng Điểm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng ban Coi thi quyết định.
Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi, phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết thời gian của buối thi.
Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi/môn thỉ trong kỳ thi năm đó.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần