Bộ GD&ĐT lấy ý kiến khen thưởng HS, SV đạt giải quốc gia, quốc tế

Oanh Trần
Chia sẻ

Kinhtedothi - Học sinh, sinh viên (HS, SV) đoạt 2 Huy chương Vàng thế giới trong kỳ thi Olympic các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật hoặc đoạt các Huy chương Vàng châu Á và Huy chương Vàng thế giới đối với kỳ thi tay nghề sẽ được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo Nghị định quy định chế độ khen thương đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế để lấy ý kiến nhân dân trong 20 ngày.
 Cả 4/4 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế lần thứ 30 năm 2018 đều đạt huy chương.
Dự thảo quy định, HS, SV có thành tích đặc biệt xuất sắc đoạt 2 Huy chương Vàng thế giới trong kỳ thi Olympic các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật hoặc đoạt các Huy chương Vàng châu Á và Huy chương Vàng thế giới đối với kỳ thi tay nghề sẽ được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. HS, SV đoạt Huy chương Vàng thế giới được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Huân chương Lao động hạng Ba để tặng cho HS, SV đoạt Huy chương Vàng châu Á hoặc Huy chương Bạc thế giới.

HS, SV đoạt Huy chương Vàng Đông Nam Á hoặc Huy chương Bạc châu Á hoặc Huy chương Đồng thế giới được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hoặc Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH tặng cho HS, SV một trong các thành tích như: đoạt Huy chương Đồng châu Á hoặc Huy chương Bạc Đông Nam Á hoặc Huy chương Đồng Đông Nam Á; đoạt giải khuyến khích các kỳ thi HS, SV giỏi quốc tế; đoạt giải Nhất hoặc giải Nhì hoặc giải Ba kỳ thi quốc gia.Trong một năm học, HS, SV đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi quốc tế thì được xét khen thưởng thành tích cao nhất.

Mức tiền thưởng HS, SV đoạt giải thế giới, được quy định là: Huy chương Vàng bằng 50 lần mức lương cơ sở; Huy chương Bạc 33 lần mức lương cơ cở; Huy chương Đồng 22 lần mức lương cơ sở; Khuyến khích 12 lần mức lương cơ sở.

HS, SV đạt giải châu Á, Huy chương Vàng bằng 33 lần mức lương cơ sở; Huy chương Bạc 22 lần mức lương cơ sở; Huy chương Đồng 12 lần mức lương cơ sở; Khuyến khích 7 lần mức lương cơ sở.

HS, SV đoạt giải Đông Nam Á, giành Huy chương Vàng được thưởng mức tiền bằng 22 lần mức lương cơ sở; Huy chương Bạc 12 lần mức lương cơ sở; Huy chương Đồng 7 lần mức lương cơ sở; Khuyến khích 5 lần mức lương cơ sở.

Mức tiền thưởng HS, SV đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, giải Nhất 4 lần mức lương cơ sở; giải Nhì 2 lần mức lương cơ sở; giải Ba 1,5 lần mức lương cơ sở.