Bộ GD&ĐT nghiêm cấm việc ép buộc học sinh luyện thi

Trung Anh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ GD&ĐT vừa chỉ đạo các Sở GD&ĐT và nhà trường nhắc nhở về thực hiện việc dạy học, kiểm tra, đánh giá học kỳ I năm học 2016 - 2017.

Trong đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học có kế hoạch hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan trong các bài kiểm tra cuối học kỳ.
Cụ thể, khi xây dựng đề kiểm tra, giáo viên cần chú ý bảo đảm 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Bộ GD&ĐT nghiêm cấm giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện vận động, ép buộc học sinh hoặc cha mẹ học sinh mua sách hướng dẫn luyện thi, kiểm tra, đánh giá hoặc ép buộc học sinh học thêm, luyện thi dưới bất kỳ hình thức nào.
Trong dịp sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017, các nhà trường cần tập trung đánh giá kết quả thực hiện tinh giản chương trình thông qua xây dựng và thực hiện các bài học tích hợp (nội môn, liên môn); kết quả lồng ghép các nội dung giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống; các phương pháp và hình thức dạy học tích cực và kiểm tra, đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh...