Bỏ hình thức "giáng chức": Không làm mất tính nghiêm minh của pháp luật

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ) Nguyễn Tư Long đã cung cấp một số thông tin mới xung quanh đề xuất bỏ hình thức kỷ luật "giáng chức" trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ Công chức (CBCC) và Luật Viên chức, chuẩn bị được trình Quốc hội.

Phó Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức cho rằng: Hình thức kỷ luật "giáng chức" hiện chỉ áp dụng với công chức lãnh đạo, quản lý; và việc bỏ hình thức này không làm giảm sự nghiêm minh của pháp luật. Ngoài "giáng chức", còn 4 hình thức kỷ luật khác là khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc - các mức này cũng tương thích với 4 hình thức kỷ luật theo quy định của Đảng.

 Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Bộ Nội vụ Nguyễn Tư Long trao đổi với báo chí
"Thời gian qua, có nơi này nơi kia còn biểu hiện “duy tình” trong thực thi quy định. Chẳng hạn, đáng lẽ phải sử dụng biện pháp mạnh là cách chức thì giảm nhẹ hình thức kỷ luật, chỉ giáng chức. Vì vậy, Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ bỏ hình thức kỷ luật này, cũng để tương thích với 4 hình thức kỷ luật bên Đảng, tạo tương đồng và liên thông trong công tác cán bộ. Nếu cần một hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn cảnh cáo thì lãnh đạo, quản lý sẽ bị cách chức”, ông Long khẳng định.
Cũng theo Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức, thực tế thời gian qua, hình thức kỷ luật “giáng chức” đã làm nảy sinh xung đột với yêu cầu về vị trí việc làm. Ví dụ, vị trí việc làm xác định rõ đơn vị có 1 trưởng 3 phó, nếu giáng chức cấp trưởng thì không còn vị trí việc làm để bổ nhiệm vì đã đủ 3 cấp phó.