Bộ máy hành chính cồng kềnh tạo kẽ hở cho tiêu cực

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/2, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội đã cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nhiều ý kiến cho rằng, Chính phủ vẫn chưa đánh giá hết tình hình tham nhũng, lãng phí, bất cập trong thủ tục hành chính (TTHC).

Kinhtedothi - Chiều 24/2, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội đã cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nhiều ý kiến cho rằng, Chính phủ vẫn chưa đánh giá hết tình hình tham nhũng, lãng phí, bất cập trong thủ tục hành chính (TTHC).
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến tại phiên họp.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến tại phiên họp.
Trong Dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định trình trước UBTV Quốc hội, cùng với những thành tựu, kết quả đạt được, cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, việc tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước ở nhiều bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn chưa tinh gọn, hiệu quả và còn chồng chéo. Công tác cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều quy định về TTHC còn phức tạp. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt mục tiêu đề ra là ngăn chặn, đẩy lùi...

Chính phủ cũng nhận định về những nguyên nhân dẫn đến yếu kém trên là do công tác tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu và còn nhiều hạn chế. "Phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội chưa thật phù hợp, hiệu lực hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển trong kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Tổ chức bộ máy và phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức nhiều mặt còn hạn chế. Khả năng phân tích, dự báo và phản ứng chính sách chưa đáp ứng yêu cầu trước tình hình quốc tế biến động rất nhanh, phức tạp" - ông Định nêu rõ.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý nhận xét: Nội dung của Báo cáo còn nặng tính hành chính, cần nêu bật được kết quả tổ chức thực hiện những chủ trương lớn và hoạt động của Chính phủ với tư cách là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp và là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Về cải cách hành chính, Chủ nhiệm Phan Trung Lý cho rằng: Một số thủ tục trong hoạt động của Nhà nước còn phức tạp, rườm rà, chồng chéo, nhiều lĩnh vực vẫn còn tình trạng “xin - cho”. Bộ máy hành chính Nhà nước còn cồng kềnh, tạo ra nhiều khe hở, dẫn đến tham nhũng, tiêu cực. "Chính phủ đã có nhiều cố gắng thực hiện các biện pháp để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt ban hành nhiều cơ chế cụ thể để kiểm soát các hoạt động quản lý trong một số lĩnh vực nhạy cảm liên quan trực tiếp đến người dân. Tuy nhiên, Báo cáo còn chưa phản ánh đầy đủ tình hình, tính chất, mức độ của thực trạng tham nhũng, lãng phí cũng như nguyên nhân và trách nhiệm” - ông Lý bày tỏ.

 
Theo báo cáo của Chính phủ, trong số 26 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 9 chỉ tiêu không đạt, trong đó có chỉ tiêu tăng trưởng GDP. Từ năm 2011 đến nay, Chính phủ cũng đã đơn giản hóa 4.471/4.723 TTHC (đạt tỷ lệ 94,7%).