Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc tại HoSE

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), ngày 19/12/2011, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, ông Trần Đắc Sinh, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị  kiêm Tổng giám đốc của HoSE được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của HoSE thay cho ông Nguyễn Đoan Hùng.

Đồng thời, bà Phan Thị Tường Tâm, Phó tổng giám đốc của Sở, được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng giám đốc HoSE thay ông Sinh.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Trà làm Ủy viên Hội đồng quản trị.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 26/12.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần