DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Vụ Ổn định Tiền tệ- Tài chính

03-04-2014 18:02
Kinhtedothi - Ngày 3/4, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đặng Thanh Bình đã trao các quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Ổn định Tiền tệ- Tài chính cho ông Đỗ Việt Hùng và Phó Vụ trưởng cho các ông Phạm Tiên Phong và Trần Lưu Trung.
Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Ổn định Tiền tệ- Tài chính 	 Ngày 3/4/2014, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đặng Thanh Bình đã trao các quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Ổn định Tiền tệ- Tài chính cho ông Đỗ Việt Hùng và Phó Vụ trưởng cho các ông Phạm Tiên Phong và Trần Lưu.
Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Ổn định Tiền tệ- Tài chính
Vụ Ổn định Tiền tệ- Tài chính thuộc NHNN, có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN trong hoạt động phân tích, đánh giá, thực thi chính sách an toàn vĩ mô của hệ thống tài chính và biện pháp phòng ngừa rủi ro có tính hệ thống của hệ thống tài chính.

Nhiệm vụ xuyên suốt của Vụ Ổn định Tiền tệ- Tài chính là sử dụng các công cụ chính sách an toàn vĩ mô, các mô hình kinh tế, tài chính để phân tích, đánh giá và đưa ra các biện pháp ngăn ngừa rủi ro hệ thống, các biện pháp nhằm cảnh báo và xử lý khủng hoảng và xây dựng báo cáo ổn định tài chính.

Bên cạnh nhiệm vụ liên quan ổn định tài chính, Vụ Ổn định Tiền tệ- Tài chính cũng sẽ đóng góp cho sự phát triển tài chính thông qua thực hiện phân tích, đánh giá tổng thể khả năng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính thông qua thực hiện phân tích, đánh giá tổng thể khả năng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ tài chính của các đối tượng và khu vực khó khăn cũng như năng lực cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của hệ thống các tổ chức tài chính, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính của nhóm đối tượng này.

Nhiệm vụ ổn định tiền tệ- tài chính là một lĩnh vực tương đối mới, nhưng việc thành lập một Vụ chuyên trách đã cho thấy vai trò cũng như tầm quan trọng trong việc thực thi chức năng này của NHNN. Phó Thống đốc đề nghị Ban lãnh đạo Vụ và các cán bộ công chức Vụ Ổn định Tiền tệ- Tài chính nỗ lực khắc phục khó khăn trong giai đoạn đầu mới thành lập, để hoàn thành các nhiệm vụ được giao như xây dựng khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô hiệu quả; xây dựng cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các đơn vị thuộc NHNN và với các bộ, ngành liên quan; kiện toàn nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ cán bộ chất lượng cao,…
TAG: